Norske banker varsler strammere utlånspraksis

– Nesten alle bankene begrunner innstrammingen med endringene i boliglånsforskriften.

Bankene kommer til å stramme inn kredittpraksisen overfor husholdningene fremover.

Det kommer fram i Norges Banks utlånsundersøkelse for fjerde kvartal 2016.

– Bankene melder at de vil stramme inn kredittpraksisen overfor husholdningene i første kvartal 2017 som følge av endringene i boliglånsforskriften, skriver Norges Bank torsdag.

I forskriften stilles det strengere krav til egenkapital ved lån til sekundærbolig i Oslo. Etter den nye forskriften øker kravet til 40 prosent. I resten av landet forblir kravet 15 prosent. Regjeringen innførte også et krav om at kundens samlede lån ikke skal overstige fem ganger brutto inntekt.

Bankenes kredittpraksis overfor foretak ventes å være uendret i første kvartal.

Utlånsundersøkelsen viser også at husholdningenes etterspørsel etter boliglån fortsatte å øke litt i fjorårets siste kvartal.

Bankene meldte ikke om endringer i kredittpraksisen overfor husholdningene i fjerde kvartal, men vil nå altså stramme inn.

– Nesten alle bankene begrunner innstrammingen med endringene i boliglånsforskriften som gjelder fra og med første kvartal i år, skriver Norges Bank.

Norske myndigheter er urolig over den sterke boligprisveksten, som i fjor nådde 12,8 prosent på landsbasis og 23,3 prosent i Oslo. (©NTB)