Norske boligprodusenter bygger flere boliger

– Det er et fortsatt godt nyboligsalg.

Igangsettingen av nye boliger hittil i år ligger 11 prosent over fjoråret, viser tall fra Boligprodusentenes Forening.

– Igangsetting av småhus og leiligheter ligger henholdsvis 33 og 17 prosent over fjoråret, mens eneboligigangsettingen ligger 10 prosent under, sier Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening.

De tolv siste månedene er det igangsatt bygging av 32.337 boliger. Salget av småhus øker 26 prosent, mens salget av leiligheter og eneboliger ligger henholdsvis 16 og 13 prosent under fjoråret.

– Det er et fortsatt godt nyboligsalg. De siste tolv månedene er det solgt 34 602 nye boliger, sier Jæger.

Igangsettingen av nye boliger falt imidlertid med 5 prosent i mai sammenlignet med mai i fjor. Salget i samme periode falt med 8 prosent.

– Vi ser med bekymring på situasjonen for førstegangsetablererne. Mange unge som ønsker å kjøpe seg sin første bolig, har ikke nok egenkapital, og boliglånsforskriften slår hardt ut, spesielt i distriktene. Nå må Husbanken på banen for å komme med ordninger for unge med lav egenkapital, mener Jæger.

(©NTB)