Norske motorveger er dobbelt så dyre å bygge som svenske motorveger

Nye Veier vil benytte svensk regelverk for å dimensjonere overbygning og frostsikring på ny E6 fra Kolomoen til Ensby.

Det statlige selskapet Nye Veier forteller i en pressemelding at de har søkt om å benytte svensk regelverk for å dimensjonere overbygning og frostsikring på ny E6 fra Kolomoen til Ensby. Dagens veg mellom Kolomoen og Moelv har en total tykkelse på ca. 1,2 meter og har svært lite opplevd telehivproblematikk. Nye Veier skal gjenbruke mest mulig av denne veien, samtidig som det skal bygge to nye felter ved siden av. Planen er å bygge veien med ca. 1,8 meter overbygning, slik også Statens vegvesen tidligere har forutsatt i dette prosjektet. Det vil gi en sikker og holdbar firefelts motorvei.

– Norske motorveger er dobbelt så dyre å bygge som svenske motorveger. Tar vi bort økonomiske, klimatiske og geografiske forskjeller står vi igjen med ca. 50% som vi kan gjøre noe med i Norge, skriver Nye veier.

Nye Veier tror at de skal klare å hente inn halvparten av forskjellen med sin nye gjennomførings- og kontraktsmodell. Den innebærer blant annet større entreprenøransvar og kontrakter på lengre strekninger.

– Når Nye Veier har søkt om å benytte svensk regelverk for å dimensjonere ny E6 handler det om at Trafikverket i Sverige de siste 20 årene jobbet svært godt med metoder for overbygning og tilhørende frostsikring. De har blant annet utviklet et avansert dimensjoneringsverktøy som så langt ikke er tatt i bruk i Norge. Det refereres imidlertid til dette dimensjoneringsverktøyet og tilhørende svensk metode, i det norske regelverket. Det presiseres dog at frostdimensjonering må følge norsk regelverk. Nordmenn opplever nok ikke at motorvegene i Sverige er dårligere enn de norske, og når vi legger svensk kvalitetsnivå til grunn er det nettopp for å bygge med god kvalitet, sier prosjektleder for E6 Øyvind Moshagen.

I sin nyhetsdekning i dag henviser NRK henviser til de tre telehivskandalene på E18, Rv2 og E16 for noen få år tilbake. En ekspertrapport konkluderte med at ingen av prosjektene ble dimensjonert eller bygget etter gjeldende regelverk på byggetidspunktet og i flere av disse ble detogså benyttet telefarlige masser. Svært alvorlige avvik ble avdekket i disse sakene, og rapporten konkluderte med at dette sannsynligvis var hovedårsaken til telesakene.

– En viktig årsak til at Nye Veier har jobbet grundig og tungt faglig med problemstillingen er at Statens vegvesen i sin verdianalyse for prosjektet foreslo å se på om også de to nye feltene bør bygges med 1,2 m overbygning. Dette er halv tykkelse av hva dagens krav tilsier. Nye Veier har et evigvarende eierskap til vegstrekningene som bygges ut og vi gir entreprenørene som bygger ut for oss et 20-årig drifts- og vedlikeholdsansvar. Med et totalansvar er det åpenbart at både Nye Veier og entreprenør vil jobbe grundig med dette for å få lavest mulig vedlikeholdskostnader, sier Moshagen.

Nye Veier har vurdert potensialet for innsparing til ca. 20% i vår portefølje på 540 km motorvei. Dette utgjør om lag 30 milliarder kroner. Nye Veier vil bygge med mindre ressursbruk, eksempelvis tynnere veioverbygninger, fordi vi mener dette er riktig utifra tunge faglig analyser. Som bunus gir redusert mengde byggematerialer og tilhørende transport svært positive miljøeffekter. Det å bygge ut med rett – og god nok kvalitet frigjør ressurser til å bygge ut andre veier, som gir økt trafikksikkerhet og bortfall av køer. Dette gir svært store samfunnsøkonomiske besparelser.