Nye Veier signerer første storkontrakt

– Dette er historisk siden det er den første entreprisekontrakten.

Nye Veier AS er statens selskap for å koordinere de store veiprosjektene. Selskapet skal jobbe helhetlig med store veiprosjekter, noe som fører til at kontraktene blir kjempestore. Det gjør blant annet at kontraktene blir så store at selv norske og nordiske anleggsgiganter blir for små. Til Vekst.media fortalte imidlertid selskapet at prosjektstørrelsene gir en kraftig produktivitetsøkning, og at det vil gi mer innovasjon i bransjen.

I dag, tirsdag 1. november, forteller Nye Veier at de har undertegnet den første store nye enterprisekontrakten.

– Dette er historisk siden det er den første entreprisekontrakten og gledelig at de forberedende arbeidene nå kan komme i gang. Det er viktig å markere slike anledninger ute der prosjektet skal gjennomføres, sa Magne Ramlo, prosjektdirektør for E18 Langangen-Grimstad, i en artikkel på hjemmesiden til Nye Veier.

Regionsjef Frank Duvholt fra Marthinsen og Duvholt ga uttrykk for tilfredshet med at de har fått oppdraget og at de ser fram til å komme raskt i gang. Marthinsen & Duvholt har fått entreprisen som gjelder forberedende arbeider langs strekningen E18 Rugtvedt-Dørdal. I løpet av kort tid er arbeidene i gang med fjerning av alle trær og busker inkludert flising av hogstavfall. Entreprisen gjelder også bygging av adkomstveger og skogsbilveger for å få tilkomst til utbyggingsområdet. De forberedende arbeidene skal pågå frem mot påske 2017.

Utbyggingssjef for E18 Langangen-Dørdal, Jørn Rinde, er opptatt av at kontraktsigneringen sikrer framdrift og rask og effektiv oppstart når totalentreprenøren er på plass. I løpet av perioden de forberedende arbeidene pågår, blir det klart hvilken totalentreprenør som får oppdraget med bygging av ny fire-felts motorvei.

Administrerende direktør i Nye veier, Ingrid Dahl Hovland, er særskilt opptatt av at HMS-spørsmål blir godt ivaretatt.

– Arbeidene som starter opp nå skjer i skogsområder og det er ekstra viktig å være oppmerksom på at alle sider ved HMS-arbeidet blir fulgt opp, sa hun i forbindelse med kontraktsigneringen.

Etter kontraktsigneringen var det befaring ute der arbeidene starter opp i løpet av kort tid og et formelt oppstartsmøte mellom Nye Veier som byggherre og Marthinsen og Duvholt som entreprenør.

Les også: