Nytt miljøsertifisert kontorbygg i Trondheim

– Vi er stolte over å ha det første bygget i Midt-Norge som får den internasjonale miljøklassifiseringen BREEAM NOR Excellent.

NCC overleverte fredag regionens kanskje mest fremtidsrettede kontorbygg og Midt-Norges aller første bygg med BREEAM NOR Excellent-sertifisering til byggherren KLP Eiendom. Nærmere 800 arbeidsplasser i det seks etasjer høye kontorbygget i Teknobyen vil dermed om kort tid bli tatt i bruk.

– Vi er stolte over å ha det første bygget i Midt-Norge som får den internasjonale miljøklassifiseringen BREEAM NOR Excellent. Vi er opptatt av å bygge miljøvennlige kontorbygg for fremtiden og gi noe tilbake til byen. Her blir det bier på taket, kantinen skal ha egen urtehage og miljøprofil i alle ledd, sier administrerende direktør Ruth Hege Havdal i KLP Eiendom Trondheim, i en pressemelding.

– Miljøarbeidet har vært i fokus ved gjennomføringen og prosjektet BREEAM-sertifiseres i klasse «Excellent» som Midt-Norges første. Kravet til sertifisering har bidratt til at alle i prosjektet har vært nødt til å gjøre miljøbevisste ved valg av materialer og metoder, sier Tommy Olofsson, prosjektleder i NCC Building.

Abels Hus er i tillegg til BREEAM-sertifiseringen energimerket i klasse A. Dette innebærer blant annet at varmetapet i bygget minimaliseres og hele utformingen av bygget er blitt utført for å bruke minst mulig energi. Det har vært viktig å velge riktig energikilde og teknisk anlegg tilpasset bygningens tenkte bruksmønster. Bygget oppvarmes av fjernvarme. I tillegg har NCC hatt spesiell fokus på å redusere avfall.

– Det har vært 3-4 personer som gjennom hele prosjektgjennomføringen har hatt ryddighet, avfallshåndtering og logistikk som sine arbeidsoppgaver. På denne måten har prosjektet oppnådd en sorteringsgrad på cirka 95%, sier Olofsson.

Prosjektet er utviklet fra skisseprosjekt i en samspillsfase med byggherren. Dette er gjort etter systematikken i «NCC Prosjektstudio» og startet i slutten av august 2014. I en periode på cirka 8 måneder er det blitt gjennomført ukentlige 2-dagersmøter hvor prosjektet ble optimalisert. I møtene ble det benyttet flere digitale verktøy som smartboards og BIM-modellering.

Utviklingen av det tekniske anlegget er gjort i temamøter med de tekniske fagene og fasaden er utviklet i tett samarbeid mellom NCCs spisskompetanse, arkitekt og leverandører.

– Det gode arbeidsmiljøet som skapes gjennom tett samarbeid i tidlig fase, har vi også kunnet beholde ved gjennomføringen av prosjektet. Det er blitt en «Abels Hus»-kultur hvor samarbeid til alles beste har vært nøkkelord. Det har som mest vært drøyt hundre personer på byggeplassen. Det har vært en gjeng som har stått på og med faglig dyktighet gjennomført prosjektet til riktig tid og kvalitet, sier Olofsson stolt.

Prosjeket har omfattet cirka 19 000 kvadratmeter brutto areal, og i tillegg til de seks etasjene, har det blitt bygget en kjelleretasje med garasje – og lageranlegg. Bygget bører preg av bæresystem av prefabrikkerte betongelementer med plasstøpt kjellerdel, fasade med store glassflater og kassetter av lettmetall eller fiberbetong. Bygningens tekniske systemer tilpasses et 2,4M-modulsystem som muliggjør en fleksibel kontorløsning.