Nytt selskap skal sikre flere bygg av massivtre

– Trenden er at vi ønsker grønnere og mer samfunnsriktige alternativer.

Det nye selskapet Nordisk Massivtre AS skal sikre at flere bygg og hjem baseres på kortreist råstoff. Målet er å endre holdninger på tvers av den nordiske byggebransjen.

Trevirke har nær alltid utgjort grunnstammen i nordisk byggeskikk, og dette er også utgangspunktet for det nye selskapet Nordisk Massivtre AS. Målet er at holdninger endres i hele byggebransjen ved at kortreiste og solide elementer i massivtre er blant de foretrukne til gulv, vegger og tak.

– Trenden er at vi ønsker grønnere og mer samfunnsriktige alternativer. Lite er bedre egnet til å gi et godt inneklima enn råvarer fra naturen. Våre løsninger er mer kostnadseffektive, det er samfunnsnyttige valg, de er miljøriktige, og smarte for de som skal bygge og bruke byggene, sier styreleder i det nye selskapet, Lars Atterfors, i en pressemelding.

Det nye selskapet ønsker å være spydspissen som sikrer at massivtre blir standard i byggebransjen. Massivtre er i fremvekst i hele Norden, og det er spådd at markedet vil overstige 500 millioner kroner i Norge innen 2020. Materialene som brukes i dag er gjerne importert, mens Nordisk Massivtre skal produsere sine løsninger med råvarer fra eget nærområde.

– Vi skal forsterke tresatsningen i regionen. Bruk av massivtre er smartere, gir bedre inneklima, mer gunstig totaløkonomi, og er best for miljøet, sier Atterfors og peker på det åpenbare faktum at hans råvarer er fornybare og enkelt kan resirkuleres.

Selskapet er stiftet av flere aktører med lang erfaring med forretningsdrift på naturens premisser. Største eier er Hunton som i 130 år har levert byggematerialer basert på trevirke. Med seg på laget har de skog- og trelastkonsernet Stangeskovene, og Massiv Holding AS. Sentrale personer som tidigere arbeidet i Massiv Lust AS i Luster er en viktig del av satsningen. Nordisk Massivtre starter med 10 ansatte og hjemmebane i Kongsvinger som byr på tradisjonsrike og logistikksmarte omgivelser for skogbruksnæringen. Det er ventet at produksjonen vil starte til våren.

Atterfors oppfordrer myndigheter, beslutningstagere, eiendomsutviklere og andre viktige interessenter til å sikre at norsk trevirke i større grad foretrekkes.

– Vår drift har positive ringvirkninger for veldig mange: For samfunnet og miljøet, for byggebransjen, for skognæringen, for vårt lokalsamfunn, og for alle de som ønsker seg sunnere hjem og arbeidsplasser. Vi trenger den drahjelpen vi kan få, og håper på god oppbakking fra de som tror på trevirkets sentrale rolle i samfunnet, sier Atterfors.

Massivtre er en modernisering av stav- og lafteteknikken med trevirke som settes sammen til solide byggelementer til bruk i bærende konstruksjoner. Massivtre elementer er særlig godt egnet til hytter og hus, næringsbygg, barnehager, skoler, og når det skal bygges svalganger og balkonger. Produksjonen foregår innendørs og leveres til byggeplass som ferdige elementer. Det gir raskere og kortere byggetid, og større trygghet for fuktfrie bygg og et bedre arbeidsmiljø på byggeplass.

  • I følge Treteknisk institutt er det veldig mange fordeler ved å bruke massivtre i byggeprosjekter:
  • Stor fleksibilitet ved formgivning, planløsning og konstruksjon
  • Kort byggetid og kostnadsfordeler
  • Det er enkelt å kombinere med andre materialer
  • Lav vekt og enkel montering
  • Bedre arbeidsmiljø
  • Gode miljøegenskaper
  • God råstoffutnyttelse