OBOS har solgt 2160 boliger i årets første halvår

– Bruktboligmarkedet er i ferd med å normaliseres.

OBOS forteller i en pressemelding at de leverer et første halvår som de er godt fornøyde med.

Prisene på brukte OBOS-boliger har i Oslo falt med 2,9 prosent i år. Prisnedgangen skyldes en kombinasjon av innstramming på finansiering, et økt tilbud og tendenser til negativ psykologi.

– Bruktboligmarkedet er i ferd med å normaliseres. Dette er godt nytt for boligkjøpere og boligeiere. Prisnedgangen i Oslo vil sannsynligvis fortsette i seks til 12 måneder til, men alle de langsiktige faktorene tilsier et boligmarked med prisvekst og vedvarende etterspørsel etter nye og brukte boliger, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj.

Han understreker at myndighetene må sørge for en jevn regulering av nye boligområder  for å unngå at vi igjen får ville tilstander på boligmarkedet og slik at det er mulig å fortsette å holde en jevnt høy boligproduksjon.

– OBOS vil lansere flere nye prosjekter til høsten. Det vil sikre en solid tilførsel av nye boliger i et fortsatt godt boligmarked, både i Oslo og i resten av landet, sier Siraj.

OBOS-konsernet har i 1. halvår 2017 solgt til sammen 2.160 boliger til en samlet salgsverdi på 7.620 millioner kroner. Tilsvarende tall i 2016 var 2.330 boliger til en verdi av 8.277 millioner kroner. OBOS er godt rustet på grunn av sin brede geografiske eksponering, siden nedgangen i salget i hovedsak har vært i leilighetsmarkedet i de større byene i Norge.

Nyboligsalget er tilbake på normalnivå med fortsatt godt trykk i Block Watne-segmentet utenfor bykjernene. Boligsalget fordelte seg geografisk med 1.168 boliger i Norge og 992 boliger i Sverige. Korrigert for samarbeidsprosjekter var boligsalget samlet 1.955 boliger til en salgsverdi på 6.527 millioner kroner.