OBOS-leiligheter i Oslo ned 2,4 prosent på en måned

Prisene forventes å falle ytterligere.

Prisene forventes å falle ytterligere.

Boligprisstatistikken for juni legges frem i morgen, onsdag. NBBLs prisstatistikk melder nå at borettslagsboliger viser en prisøkning på 1,4 prosent fra 1. til 2. kvartal 2017. Prisene på borettslagsboliger holder seg fremdeles på et høyt nivå når de nå ligger 8,5 prosent over prisene for nøyaktig ett år siden. Gjennomsnittlig totalpris for en borettslagsbolig er nå kr 2 710 000.

Boligprisveksten flater ut

– NBBLs tidligere prognoser med en utflating i løpet av året, stadfestes så langt ved tallene som presenteres for 2. kvartal 2017. Ytterligere rentekutt virker usannsynlig. Dessuten fører innstramming i boliglånsforskriften, lavere befolkningsvekst og økning i boligbyggingen til et mer balansert marked, sier Thor Eek, adm. direktør i NBBL (Norske Boligbyggelag).

Obos-leiligheter i Oslo ned 2,4 prosent på en måned

Prisene i Stavanger øker, mens man observerer generelt prisfall i Oslo. I juni var den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen 62.175 kroner for brukte OBOS-tilknyttede boliger i Oslo-området, det melder NTB. Det er 2,4 prosent lavere enn i mai, og 11,0 prosent høyere enn i juni 2016. Prisene i Oslo har dermed falt med totalt 2,1 prosent i år. Dette innebærer at de regionale forskjellene minsker.

–  Svakere prisutvikling i det siste har ført til spekulasjoner om en kraftig korreksjon, spesielt i Oslo. Jeg tror ikke den risikoen er reell før eventuelt både renten og arbeidsledigheten øker, sier Eek i NBBL.

– Obos-tallene mandag viser et litt kraftigere fall enn hva vi venter, men det er flere leiligheter i Obos-tallene enn i Eiendom Norge-tallene. Vi venter større fall på leilighetsprisene enn andre typer bolig, og at korreksjonen blir størst der prisveksten har vært sterkest, sier sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank Markets til TDN Finans.

Forventer reversert prisoppgang i Oslo

Jullum i Danske Bank Markets venter at den kraftige prisoppgangen vi har sett i Oslo vil reverseres. Han uttaler til dn.no at dette spesielt vil gjelde for små sentrumsnære leiligheter.

NBBL holder fast på dempet prisutvikling

Ved inngangen til året forventet NBBL en dempet prisutvikling i 2017 av følgende årsaker:

  • Ytterligere rentekutt virker usannsynlig
  • Boligbyggingen har ikke vært høyere siden tidlig på 80-tallet
  • Befolkningsveksten avtar
  • Bankenes utlånspolitikk er mer konservativ
  • Boligprisene er historisk høye sammenlignet med byggekostnader og inntekt
  • Husholdningens gjeldsbelastning er rekordhøy

*Eiendom Norge legger frem boligprisstatistikken for juni onsdag klokken 11.