Økning i antall hotellovernattinger i oktober

I oktober var det 1,7 millioner overnattinger ved norske hoteller.

I oktober var det 1,7 millioner overnattinger ved norske hoteller. Dette er 2 prosent flere enn i samme måned i fjor, ifølge SSB.

Sammenlignet med oktober i fjor, gikk tallet på utenlandske hotellovernattinger opp med 4 prosent til 347.000. Antall norske hotellovernattinger økte med 1 prosent til 1,3 millioner, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

44 prosent av hotellovernattingene er knyttet til ferie og fritidsreiser. Tallet på ferieovernattinger gikk opp 10 prosent fra oktober i fjor, mens kurs- og konferanseovernattinger og yrkesovernattinger gikk ned henholdsvis 2 og 4 prosent.

Tallene viser at flere overnattet på campingplasser og hyttegrender. I oktober var det 197.000 campingovernattinger og 114 overnattinger på hyttegrender, noe som er en økning på 2 og 4 prosent sammenlignet med samme måned i fjor.

På Svalbard var det i oktober 7.500 overnattinger, en økning på 12 prosent. (©NTB)