Økokrim advarer mot kutt i aksjekapitalkrav

Økokrim vil ikke redusere kapitalkravet for norske aksjeselskap.

Økokrim frykter flere useriøse aktører i næringslivet dersom egenkapitalkravet til aksjeselskaper kuttes til 1 krone.

I en høringsuttalelse fraråder derfor Økokrim å sette ned kapitalkravet, skriver Dagens Næringsliv. Rundt 30 organisasjoner og offentlig organer og en rekke advokatfirmaer har uttalt seg om en rapport fra Aksjelovutvalget der ett av forslaget var å redusere dagens egenkapitalkrav på 30.000 kroner til én krone.

Både NHO og LO tilhører flertallet som er negativ til en slik endring, mens Virke støtter ideen. Også bedriftsforbundet ser positivt på forslaget.

– Vi er svært opptatt av sosiale rettigheter for gründere. For oss er det et poeng å oppfordre til å starte aksjeselskap fordi denne selskapsformen ivaretar gründernes rettigheter på en helt annen måte enn enkeltmannsforetak, sier leder Olaf Thommessen.

Økokrim mener derimot at kutt i kapitalkravet vil ha negative konsekvenser og viske ut forskjellene mellom aksjeselskaper og såkalte nuf-er, norskregistrerte utenlandske foretak.

«Det man tidligere har ansett som høyrisikomomenter for nuf, vil nå også gjelde for norske aksjeselskaper. Etter vår oppfatning vil dette bidra til å redusere norske aksjeselskapers seriøsitetsstempel», skriver assisterende Økokrim-sjef Hedvig Moe Øren i høringsuttalelsen. (©NTB)