Økt gjeldsvekst for norske husholdninger

Husholdningenes innenlandske lånegjeld utgjorde 3.222 milliarder kroner.

Veksten i norske husholdningers innenlandsgjeld de siste tolv månedene var på 5,8 prosent ved utgangen av september – opp fra 5,6 prosent i august.

Husholdningenes innenlandske lånegjeld utgjorde 3.222 milliarder kroner ved utgangen av september, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Tolvmånedersveksten var 6,5 prosent fram til utgangen av september, ned fra 6,6 prosent i august.

I sine beregninger bruker SSB også begrepet «publikum» for å måle gjeldsveksten i de institusjonelle sektorene, kommuneforvaltningen, ikke-finansielle foretak og husholdninger under ett. I løpet av august falt gjeldsveksten for publikums innenlandske lånegjeld de siste tolv månedene til 5,6 prosent, ned fra 5,7 prosent måneden før.

Publikums innenlandsgjeld var 5.382 milliarder kroner ved utgangen av september.

(©NTB)