Økt omsetning i bygg- og anleggsbransjen

Bygg- og anleggsbransjen omsatte for mer enn 90 milliarder i november og desember.

SSB har lagt frem oppdatert omsetningsstatistikk for bygg- og anleggsbransjen. Der viser tallene for fjorårets sjette termin (november og desember) at totalomsetningen økte med 7,9 prosent fra samme periode året før. Dermed endte omsetningen på 90,3 milliarder kroner, mot 83,6 milliarder kroner året før.

Økningen var størst innen bygging av veier og jernbaner, med en vekst på hele 13,1 prosent til 9,8 milliarder kroner. Omsetningen forblir imidlertid størst innen oppføring av bygninger. Der var omsetningen på 34,4 milliarder kroner, en økning på 6,6 prosent.

Det eneste området med omsetningsnedgang var innen bygging av vann- og kloakkanlegg og anlegg for elektrisitet og telekommunikasjon. Der gikk omsetningen ned med 5,0 prosent til 2,7 miliarder kroner.

Næringsgruppe Omsetning (millioner kr) Prosent
I alt 90256,9 7,9
Oppføring av bygninger3 34400 6,6
Bygging av veier og jernbaner 9771,8 13,1
Bygging av vann- og kloakkanlegg, og anlegg for elektrisitet og telekommunikasjon 2691,8 -5
Bygging av andre anlegg 427,9 1
Riving og grunnarbeid 11431,5 9,2
Elektrisk installasjonsarbeid, VVS-arbeid og annet installasjonsarbeid 19511,9 8,8
Ferdiggjøring av bygninger 4813,7 6,6
Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet 7208,3 9,7