Økt produktivitet i bygg- og anleggsbransjen

– Vi har lenge fått høre at produktiviteten i vår sektor går ned, noe flere i næringen har stusset over og ikke kjent seg igjen i.

Bygg- og anleggsnæringen (BA) har fått et rykte om ikke å være produktive og effektive nok. Spesialberegninger SSB har gjort på en utvidet definisjon av bygg og anlegg viser imidlertid en økning i produktiviteten. Det forteller NHO i en pressemelding.

Produktivitetsindeksen til Statistisk Sentralbyrå (SSB) for bygg og anleggsvirksomhet baserer seg på en internasjonal næringsstandard. Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA) mener denne ikke er dekkende for BA-næringen i Norge. På oppdrag fra EBA har SSB gjort beregninger som er bedre tilpasset omfanget av den norske byggenæringen. Disse beregningene viser at arbeidsproduktiviteten har økt siden 2011.

– Vi har lenge fått høre at produktiviteten i vår sektor går ned, noe flere i næringen har stusset over og ikke kjent seg igjen i. Vi har tenkt at klassifiseringen måtte være misvisende i forhold til vår forståelse av næringen og ønsket derfor å utvikle en ny indeks «verdikjede bygg og anlegg» – tilpasset norsk byggenæring, sier administrerende direktør Kari Sandberg i Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg.

– Dette er gledelig og gir et riktigere bilde av den norske bygg- og anleggsnæringen. Tallene viser at produktiviteten har gått oppover siden 2011. Selv om tallene fra 2015 og 2016 er foreløpige, så peker pilen i riktig retning. Det at vi nå har kommet frem til en god indeks sammen med SSB, gir oss et nullpunkt og en god plattform å jobbe ut ifra, sier Kari Sandberg.

SSB gjorde de første beregningene av den utvidede BA-næringen i 2016.

Den vanlige produktivitetsindeksen for bygge- og anleggsvirksomhet er basert på internasjonale standarder som SSB er forpliktet til å bruke for å lage internasjonal sammenlignbar statistikk. Veldig forenklet omfatter dette bedrifter som er direkte involvert i arbeidet på byggeplassene.

Den nye indeksen «verdikjede bygg og anlegg» inneholder i tillegg bedrifter som i SSB er klassifisert i andre næringer, men som likevel er relatert til Bygge- og anleggsvirksomhet. Det er byggevareindustri, handel med byggevarer, arkitekter, utleie av maskiner og arbeidskraft.

– Vi ser at arbeidsproduktiviteten har økt en god del mer i Fastlands-Norge enn i vår næring. I dette bildet er det viktig å ha med seg at industrien, som er en del av «Fastlands-Norge», blant annet har kommet lenger når det gjelder automatisering og digitalisering. Bygg- og anleggsnæringen jobber også med dette, men det er fortsatt viktige arbeidsoperasjoner i vår næring som ikke kan automatiseres ved hjelp av maskiner eller roboter, sier Kari Sandberg.