Økte vekstforventninger blant innkjøpssjefer

Forrige måned gjorde innkjøpssjefsindeksen, norsk PMI et kraftig byks oppover for første gang på fire år. Nå melder landets innkjøpssjefer nok en gang om økt aktivitet i industrien. -At de positive tallene vi erfarte i juni nå er styrket ytterligere viser at den positive trenden for industrien fortsetter. Historisk sett er juli måned beheftet med … Continued

Forrige måned gjorde innkjøpssjefsindeksen, norsk PMI et kraftig byks oppover for første gang på fire år. Nå melder landets innkjøpssjefer nok en gang om økt aktivitet i industrien.

-At de positive tallene vi erfarte i juni nå er styrket ytterligere viser at den positive trenden for industrien fortsetter. Historisk sett er juli måned beheftet med noe usikkerhet knyttet til ferieavvikling og færre respondenter, men den positive PMI-utviklingen får følge fra flere hold, uttaler Svein-Egil Hoberg i NIMA – Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk i en pressemelding.

Norsk PMI steg fra 53,8 i juni, til 54,8 i juli. Med det ser vi den høyeste målingen siden mars 2012. Det var hovedsakelig produksjons- og sysselsettingsindeksen som bidro til oppgangen.

En indeks over 50 poeng peker i retning vekst i økonomien, en indeks under 50 tyder på redusert aktivitetsnivå i industrien og derav økonomisk nedgang.

Støtte fra SSB og NAV
Produksjonsindeksen steg fra 54,4 til 56,3 denne måneden og er nå på sitt høyeste siden august 2013. Sysselsettingsindeksen gjorde et hopp fra 47,9 til 49,4.

-Det er den høyeste verdien siden oppsigelsene i oljerelatert industri skjøt fart høsten 2014. Utviklingen i både produksjon og sysselsetting støttes av ferske tall fra både SSBs konjunkturbarometer og NAV, refererer Hoberg.

Når det kommer til ordreindeksen steg denne fra 59,1 til 59,2.

Norsk PMI utarbeides av NIMA – Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk og Danske Bank Norge. Illustrasjonsbilde er hentet fra Veidekkes bildebase.