Omfangssprekk gir dyrere veiprosjekter

Flere veiprosjekter gir dyrere prosjekter. – Det er problematisk at en hel del samferdselsprosjekter har vist seg å bli mer, til dels mye mer, kostbare enn det som ble lagt til grunn i starten. Nå viser det seg at dette egentlig ikke er tale om kostnadssprekk i ordets rette forstand, sier direktør for næringspolitikk i … Continued

Flere veiprosjekter gir dyrere prosjekter.

– Det er problematisk at en hel del samferdselsprosjekter har vist seg å bli mer, til dels mye mer, kostbare enn det som ble lagt til grunn i starten. Nå viser det seg at dette egentlig ikke er tale om kostnadssprekk i ordets rette forstand, sier direktør for næringspolitikk i NHO, Ingebjørg Harto i en pressemelding.

Her kan rapporten leses i sin helhet (ekstern lenke).

Norconsult har på oppdrag fra NHO gått gjennom kostnadsutviklingen i store veiprosjekter. I rapporten blir endringer i innhold, økt omfang eller endrede forutsetninger for prosjektet i de tidlige faser, pekt på som de viktigste grunnene til økningene.

Et stykke på vei kan kostnadsøkningene tilskrives at man i tidlige utredninger ikke har tatt høyde for kostnader som følge av ukjente, men erfaringsmessig påregnelige, kostnadsdrivende faktorer.

– En annen og kanskje viktigere grunn er at prosjektene gjennom planleggingsfasen og over tid får høyere kostnader som følge av utvidelser av prosjektet og økte krav til standard og kvalitet. Både lokale og sentrale myndigheter er kilder til slike kostnadsøkninger, sier Harto.

Fra prosjektet er vedtatt til innholdet i stor grad er fastlagt viser det seg at kostnadene som regel blir som anslått. Rapporten peker også på endringer som kan forbedre prosjektene, som blant annet et bedre og tidligere beslutningsgrunnlag.