Østlandet trekker ned nyboligsalget

Nå koster snittboligen 49.400 kroner kvadratmeteren.

Samfunnsøkonomisk analyse er uavhengige samfunnsøkonomer som blant annet gir ut rapporten ECON Nye boliger hver andre måned. Nå har de lagt ut årets andre rapport, og den viser at det har vært en nedgang i nyboligsalget – både sammenlignet med forrige periode og året før.

– I de siste to månedene har det blitt solgt 2.651 nye boliger. Det er 2 prosent flere enn forrige tomånedersperiode, men 18 prosent færre enn samme periode i fjor. Det er særlig salget på Østlandet som trekker ned, selv om nivået her fortsatt er ganske høyt, skriver de i rapporten.

Salget på Østlandet utgjorde 29 prosent av boligene som var til salgs. I Nord-Norge, Midt-Norge og Vestlandet var salgstakten henholdsvis 22, 20 og 14 prosent. Sørlandet lå lavest med 12 prosent. Av fylkene var salgstakten høyest i Oslo med 35 prosent, og lavest i Vest-Agder utenom Kristiansand med 6 prosent.

Statistikken omfatter 34.620 boliger fordelt på 1.318 prosjekter. I april var 10.167 av disse boligene usolgte. Beholdningen av usolgte boliger er dermed om lag uendret fra februar.

Snittprisen er nå rett under 50.000 kroner kvadratmeteren, mens storbyene ligger godt over det.

– Gjennomsnittlig kvadratmeterpris på alle boligene i statistikken er 49.400 kroner. Høyest ligger Oslo med 78.300 kroner. Dernest kommer Stavanger med 58.200 kroner. I Tromsø, Bergen og Trondheim var prisene fra 53-55.000 kroner, skriver samfunnsøkonomene.

På landsbasis er gjennomsnittsstørrelsen på nye boliger 83,5 kvadratmeter, mens den i hovedstaden ligger på 75 kvadratmeter.