Overraskende mange arbeidsledige i bygg og anlegg

Halvparten av de arbeidsledige i bygg og anlegg er utlendinger.

Ifølge en ny rapport fra SSB som ble lagt frem tidligere denne uken, er det gode fremtidsutsikter for de som velger en yrkeskarriere i bygg- og anleggsbransjen.

– Dette er yrkesgrupper som vi er avhengig av fremover for at samfunnet skal gå rundt, sa arbeidsminister Anniken Hauglie til NTB i forbindelse med at rapporten ble lagt frem.

Det står også i stil med det aktørene i bygg og anlegg forteller til Vekst.media. De tror på gode tider i årene fremover, og ser på rekruttering som en av deres viktigste oppgaver. På tross av dette, er det faktisk overraskende mange arbeidsledige i bygg- og anleggsbransjen. Vekst.media har derfor tatt en titt på statistikken, og spurt Nav hva de tror om tallene og utviklingen.

– Ved utgangen av oktober var 7 994 personer med bakgrunn fra bygge- og anleggsarbeid registrert som helt arbeidsledige hos Nav, noe som utgjør 4,0 prosent av arbeidsstyrken. I løpet av oktober registrerte vi 1 784 nye ledige stillinger innen bygge- og anleggsarbeid, sier Johannes Sørbø, seniorrådgiver i Nav til Vekst.media.

Ved utgangen av september var det hele 8130 arbeidsledige, og ser man på utviklingen så er antall arbeidsledige nedadgående.

ArbeidsledigeVsStillinger

Nav er likevel enige med SSB om at bygg og anlegg er en bransje i vekst.

– Vi ser helt klart at bygge- og anleggsnæringen nå er i vekst i våre tall. Det siste året har blant annet boliginvesteringene økt mye, og i år har dette slått ut i at bygge- og anleggsarbeidere er den yrkesgruppen som har hatt størst nedgang i ledigheten, sier Sørbø.

De forventer økt sysselsetting som følge av økt etterspørsel etter byggeprosjekter. Samtidig er det mange ubesatte utlyste ledige stillinger i bransjen. I september var det hele 2015 ledige stillinger, nok til å dekke en fjerdedel av arbeidsledigheten.

Nav mener at det har flere årsaker. De trekker frem at ledigheten økte også innen bygg og anlegg i første del av denne nedgangskonjunkturen, særlig i Rogaland og Hordaland, og at ledigheten faktisk var ganske høy ved slutten av fjoråret.

– Omtrent 1/3 av de ledige fra bygg og anlegg er i Rogaland eller Hordaland, mens mange av de ledige stillingene er i andre deler av landet, sier Sørbø.

Han påpeker også at det kan være en mismatch mellom yrkene som etterspørres og kompetansen de ledige har.

Tallene viser at ledigheten er størst blant snekkere og tømrere, samt det Nav definerer som andre bygningsarbeidere og ufaglærte hjelpearbeidere.

– Ledigheten har falt mest for andre bygningsarbeidere og tømrere og snekkere det siste året. Sistnevnte er likevel fortsatt største undergruppe innen bygg og anlegg, fulgt av ufaglærte hjelpearbeidere, sier Sørbø.

Andre bygningsarbeidere kan f.eks. være stillasbyggere eller rivningsarbeidere. Hjelpearbeidere vil typisk være ufaglærte som har utført ulike rutineoppgaver på en bygge- eller anleggsplass.

Arbeidsledige

Bygg- og anleggsbransjen har en høy andel utenlandsk arbeidskraft, og de utgjør også en stor andel av de arbeidsledige.

– Andelen utlendinger er høy blant bygge- og anleggsarbeidere. Blant de 7 994 helt ledige i oktober var omtrent halvparten født i utlandet, med polakker som den desidert største gruppen, sier Sørbø til Vekst.media.

Nav har ikke egne data om hvordan det går med lærlinger som er ferdig med lærlingetiden. For mange av disse kan det fortsatt være vanskelig å få en fast jobb.

– Det jeg kan si er at om lag 1 000 av de helt ledige er under 24 år, 100 av disse er under 20 år. Ledigheten har falt også for denne aldersgruppen det siste året, sier Sørbø.

Selv om ledigheten er høyere enn hva mange tror når de hører om hvordan bransjen roper etter flere folk, mener Nav at bygg og anlegg er et godt valg for fremtiden.

– Det er et godt valg å satse på yrkesutdanning. Vi trenger mange dyktige fagarbeidere i framtiden, både innen bygg og anlegg og andre yrkesfag. Og så er det likevel slik at flere i disse bransjene opplever arbeidsledighet i løpet av yrkeslivet, siden konjunktursvingningene gjerne er større i bygg og anlegg og industri. Men vi har likevel stort behov for folk til disse jobbene, sier Sørbø til Vekst.media.

Hva mener du? Diskuter saken i facebook-gruppen for Bygg, anlegg- og eiendomsbransjen.