Peabs halvårsrapport januar-juni 2016

– Vår forretningsmodell med fire kompletterende forretningsområder, der samtlige har en stabil utvikling og lønnsomhet, gir Peab en god posisjon i dagens marked. Et positivt andre kvartal ga forbedringer i form av økt omsetning og margin for første halvår. En økt ordrereserve med lengre løpetid, en veldimensjonert portefølje, positive markedsutsikter samt en styrket finansiell posisjon … Continued

– Vår forretningsmodell med fire kompletterende forretningsområder, der samtlige har en stabil utvikling og lønnsomhet, gir Peab en god posisjon i dagens marked. Et positivt andre kvartal ga forbedringer i form av økt omsetning og margin for første halvår. En økt ordrereserve med lengre løpetid, en veldimensjonert portefølje, positive markedsutsikter samt en styrket finansiell posisjon gir gode forutsetninger for Peab de nærmeste årene, sier Peabs VD og konsernsjef Jesper Göranssson i en kommentar på selskapets nettsider.

Januar – juni 2016

  • Operativ nettoomsetning: 21 473 MSEK (20 452)
  • Operativt driftsresultat: 812 MSEK (678)
  • Operativ driftsmargin: 3,8 prosent (3,3)
  • Resultat før skatt: 755 MSEK (586)
  • Resultat per aksje: 2,16 SEK (1,64)
  • Ordreinngang: 22 051 MSEK (18 973)
  • Ordrereserve: 33 457 MSEK (27 162)
  • Kontantstrøm før finansiering: 916 MSEK (237)
  • Nettogjeld: 3 154 MSEK (4 315)
  • Soliditet: 27,5 prosent (27,5)