Planmyndighetene avviser forslaget til Backe Prosjekt

Dagens bebyggelse i Biskop Jens Nilssøns gate 5 på Etterstad er fra 1960 og består av kontor/lager i de nedre etasjene, samt en dagligvarebutikk i første etasje og kontorer i øvrige etasjer. Det er både naturlig og ønskelig å videreutvikle eiendommen til også å omfatte boliger, ifølge den reelle forslagsstilleren. Det er Backe Prosjekt AS, … Continued

Dagens bebyggelse i Biskop Jens Nilssøns gate 5 på Etterstad er fra 1960 og består av kontor/lager i de nedre etasjene, samt en dagligvarebutikk i første etasje og kontorer i øvrige etasjer.

Det er både naturlig og ønskelig å videreutvikle eiendommen til også å omfatte boliger, ifølge den reelle forslagsstilleren. Det er Backe Prosjekt AS, som driver prosjektutvikling for Backe Gruppen, skriver NE Nyheter.

NE Nyheter skriver at Plan- og bygningsetaten ikke anbefaler de foreslåtte boligene. Etaten mener blant annet at foreslått tiltak mot støy, som er støyskjermende balkonger, ikke gir god nok bokvalitet innenfor planområdet.

Fotomontasje: LINK Arkitektur