Posten selger sentrale eiendommer

Postterminalen på Minde og Bring-terminalen i Jekteviken selges.

Posten Norge samler sin aktivitet i Bergen på det planlagte logistikksenteret på Kokstad. Det betyr at postterminalen på Minde og Bring-terminalen i Jekteviken selges. Det forteller Posten i en pressemelding.

– Vi merker at det er mange aktører som har ventet på dette salget. Det er sjelden vi opplever så stor pågang ved våre eiendomssalg, men dette er helt spesielle eiendommer, sier pressesjef John Eckhoff i Posten Norge.

Eiendommen i Kanalveien på Minde ligger rett ved Bybanen som etterhvert skal gå gjennom Kanalveien til Fyllingsdalen. Med meget attraktiv beliggenhet helt inntil Solheimsvannet gjør dette eiendommen spesielt interessant for aktører som satser på boligutvikling. Nylig vedtatt reguleringsplan for Mindemyren legger også godt til rette for en slik bruk.

Området rundt terminalen i Jekteviken er regulert til havneformål og terminaldrift, men er også interessant med tanke på fremtidig byutvikling. Både Bergen kommune og private aktører ser på mulighetene for både Dokken og Jekteviken.

– I et kortere perspektiv er eiendommen meget godt egnet for havnevirksomhet og Posten Norge har dialog med Bergen havn om dette. Vi vil fortsatt ha behov for areal i havnen og følger derfor nøye med på debatten om ny havn i Bergen, sier Eckhoff.

Posten Eiendom har engasjert DNB Næringsmegling til salgene. De jobber nå med Posten Norge om en prisvurdering og salgsstrategi. Eiendommene legges ut for salg rett over sommeren.

I tillegg vil Posten Eiendom gjennomføre et nedsalg av resterende tomteareal som ble kjøpt på Kokstad fra Forsvaret tidligere i år. Her er et områderegulert ca. 230.000 m2 næringsareal til industri/lager og plasskrevende handel, og detaljreguleringen av området har startet.

– Det er allerede flere aktører som har meldt sin interesse for tomter i dette området. Det er lite tilgjengelighet på større tomter i Bergen med slik regulering, sier Eckhoff.