Presidentskapet får sterk kritikk fra kontrollkomiteen etter byggesprekk

Men Olemic Thommessen (H) får bli sittende.

Presidentskapets håndtering av Stortingets byggeprosjekt er sterkt kritikkverdig, mener en enstemmig kontrollkomite. Men Olemic Thommessen (H) får bli sittende.

Bakgrunnen for kritikken er kostnadsoverskridelsene på Stortingets byggeprosjekt, som blir minst 700 millioner kroner dyrere enn antatt.

Flertallet støtter ikke mistillit mot Thommessen, slik SV og Sp har tatt til orde for. Men kritikken har den sterkeste ordlyden komiteen kan komme med uten å kreve at stortingspresidenten må gå.

Det er Riksrevisjonens rapport om byggesprekken kontrollkomiteen nå har ferdigbehandlet og avgitt sin innstilling til. I rapporten heter det at Stortinget brøt statens eget anskaffelsesregelverk i den omstridte byggesaken og at det er «betydelige svakheter i planleggingen og gjennomføringen av prosjektet».

Stortingpresidenten mener rapporten ikke har gått inn i striden mellom Stortinget og byggrådgiveren Multiconsult. Stortingets direktør Ida Børresen har i et intervju med VG avvist at de folkevalgte ikke ble godt nok informert.