Prosjekterer Nordens største landbaserte vindpark

Når utbyggingen står ferdig i 2020 vil det være Europas største landbaserte vindprosjekt.

Sammen med Veidekke skal Rambøll bidra til produksjon av 1TWh energi årlig. Dette tilsvarer energibehovet til 50 000 husstander.

Storheia vindpark på Fosen-halvøya i Trøndelag er en del av det energiprosjektet til Fosen Vind, og skal bestå av 80 nye vindturbiner levert av danske Vestas. Rambølls tverrfaglige gruppe står for detaljprosjektering av Storheia-utbyggingen, med fag som elkraft, veg og geoteknikk, i tillegg til landskap og miljø.

– Vi har jobbet langsiktig for å sikre oss en posisjon i vindkraftutbyggingen på Fosen. Denne kontrakten viser at vi har lyktes, sier Arne Fredrik Lånke, markedsansvarlig for vind i Rambøll energi, i en pressemelding.

– Vi kan tilby et tverrfaglig team med erfaring fra onshore vindprosjekter, samt ekspertise innenfor alle nødvendige fagfelt. I tillegg har vi vært involvert i vindkraftprosjektene på Fosen i flere år allerede. Dessuten sitter de fleste på teamet vårt i Trondheim, som ikke er så langt unna. Dette har gjort oss til den foretrukne leverandøren for samarbeidspartner Veidekke, mener han.
– Arbeidet starter så fort veien inn til området er klar. Alt skal være klart for installering av turbinene i 2019, sier prosjektleder Per Halvor Bekkelund.

– Sammen med Veidekke har vi jobbet med tilbudet siden juli i fjor, så vi er godt forberedt. Utbygningen inkluderer 62 kilometer med vei i et utfordrende landskap, 80 betongfundamenter til turbinene, hundrevis av kilometer med elektriske kabler, i tillegg til en servicebygning og sub-stasjon. Det røffe klimaet skaper ytterligere utfordringer.

Når utbyggingen står ferdig i 2020 vil det være Europas største landbaserte vindprosjekt.

Fosen Vind DA er eid av Statkraft, Nordic Wind Power og TrønderEnergi.

Fosen Vind-utbyggingen omfatter vindparkene Storheia, Harbaksfjellet, Roan og Kvenndalsfjellet på nordsiden av Trondheimsfjorden (ca. 750 MW), samt vindparkene Geitfjellet og Hitra 2 sør for Trondheimsfjorden (ca. 250 MW).

Når vindparkene står ferdige i 2020 vil de produsere 3,4 TWh fornybar energi i året, nok til å dekke behovet til 170 000 husstander. Totalt investeres om lag 11 milliarder kroner i prosjektet.

De 80 turbinene i Storheia vindpark vil produsere 1TWh energi årlig, tilsvarende behovet til 50 000 husstander.