Prosjektleder tappet byggefirma for millioner

Dømt til to år og ti måneders fengsel for å ha svindlet sin tidligere arbeidsgiver

En 38 år gammel mann er i Jæren tingrett dømt til to år og ti måneders fengsel for å ha svindlet sin tidligere arbeidsgiver for mer enn fem millioner kroner.

I en periode byggefirmaet måtte kutte flere titalls årsverk, benyttet prosjektlederen seg av fiktive fakturaer for å tilegne seg over 5 millioner kroner. I flere prosjekt godkjente 38-åringen fakturaer fra en underentreprenør uten at denne utførte arbeid. Pengene ble deretter overført fra underentreprenøren og over til to enkeltmannsforetak som tiltalte eier.

Da saken mot 38-åringen kom opp valgte tiltalte å avgi en uforbeholden tilståelse. Aktors påstand om straff var tre år og fem måneders fengsel, men at mannen tilsto ble tillagt vekt i formildende retning slik at straffen ble ni måneder kortere.

I tillegg til fengselsstraffen er mannen dømt til å betale i overkant av 5 millioner kroner i erstatning til sin tidligere arbeidsgiver. Han dømmes også til inndragning av 43.000 kroner til fordel for statskassen.

(©NTB)