Rambøll med i første prosjekt Nye Veier har i markedet

Rambøll henter eksperthjelp fra Sverige i nytt prosjekt. Rambøll trekker på kompetanse fra sin globale virksomhet og har hentet inn svensk ekspertise til prosjektet som beskrives som veldig viktig. Cecilia Orosz har ifølge Rambøll lang erfaring fra store samferdselsprosjekter. Kunden har vært svært positive til dette, da de bruker Sverige som ett foregangsland fordi de bygger … Continued

Rambøll henter eksperthjelp fra Sverige i nytt prosjekt.

Rambøll trekker på kompetanse fra sin globale virksomhet og har hentet inn svensk ekspertise til prosjektet som beskrives som veldig viktig. Cecilia Orosz har ifølge Rambøll lang erfaring fra store samferdselsprosjekter.

Kunden har vært svært positive til dette, da de bruker Sverige som ett foregangsland fordi de bygger veier langt billigere enn her i Norge, skriver Rambøll i en pressemelding.

– Både for Nye Veier og for Rambøll er dette et viktig prosjekt, som kan fungere som et springbrett for kommende prosjekter Nye Veiere kommer ut med, forteller Cecilia.

Rambøll arbeider med innovasjon og interessehåndteringen for Nye Veier i reguleringsplanarbeidet med E39 Kristiansand Vest – Søgne øst.

Gir innsikt i prosessen
Det er strekningen fra Breimyr til Monan gjennom Kristiansand og Songdalen som nå skal få sin endelige reguleringsplan før byggearbeidene kan starte, trolig i løpet av 2018.

-Vi utfører en reguleringsplan og tilpasser den slik at den kan gå inni totalentreprise, leveranse i slutten av desember i år. Vi jobber med tekniske innovasjonsgrupper og ser på besparinger i prosjektet, forteller Cecilia.

Åpent møte med lokalbefolkningen
Det jobbes også med å få bedre informasjonsflyt rundt prosjektet da det oppleves at interessen fra allmenheten er stor.

Et resultat av denne åpenheten var at det nylig ble avholdt åpen kontordag og informasjonsmøte på rådhuset i Songdalen. Representanter fra Nye Veier og Rambøll var til stede og informerte om prosjektet og den videre planprosessen. Totalt møtte rundt 60 personer, herunder representanter fra politikere og administrasjonen i Kristiansand og Songdalen kommuner. Det var et veldig bra møte, forhåpentligvis det første i en lang rekke.