Rambøll med SOS fra Nordre Akershuskai

Denne uken var det offisiell åpning av Nordre Akershuskai. Målet for området er at det skal være et sted som tilbyr en variasjon av oppholdsmuligheter og favoriserer de myke trafikantene. Rambøll har hatt ansvaret for den overordnede områdeutviklingen. Mange fag har vært involvert; LARK, vei, trafikk, RIV, RIE og RIB. Rambøll har jobbet fra skisseprosjekt til … Continued

Denne uken var det offisiell åpning av Nordre Akershuskai. Målet for området er at det skal være et sted som tilbyr en variasjon av oppholdsmuligheter og favoriserer de myke trafikantene.

Rambøll har hatt ansvaret for den overordnede områdeutviklingen. Mange fag har vært involvert; LARK, vei, trafikk, RIV, RIE og RIB. Rambøll har jobbet fra skisseprosjekt til og med byggeoppfølging for det rundt 12.000 m2 området. Nylig var det offisiell åpning.

-Området representerer en sjelden rest av Oslos autentiske havnemiljø og skiller seg markant fra de mer polerte sjønære områdene, Aker brygge og Tjuvholmen i nabolaget. Vi har vært bevisste på å beholde særpreget på Akershuskaia og jobbe mot de to tydeligste historiske bymiljøene, Akershus festning og de gamle havneskurene. Nå håper vi at folk strømmer til og slenger seg på de skrå gressflatene, tester ut de mange sittemulighetene og spankulerer til de attraktive serveringstedene som har dukket opp de siste årene!, forteller Hanne Pollen som har vært fagansvarlig i alle prosjektets faser.

SOS

En fiffig detalj er dekoreringen på asfalten som viser morsetegn. Bokstavene er tilfeldig plassert, med unntak av ett sted hvor det står SOS.

Opprustningen av Nordre Akershuskai er utviklet i nært samarbeid med Oslo Havn KF, brukere av havneskurene og antikvariske myndigheter. Dessuten har Pushak vært arkitekter for sitteinstallasjonene og Steen & Lund ASA vært entreprenør.

Nordre Akershuskai ligger i skjæringspunktet mellom det rolige, høyverdige, museale – med Akershus festning i ryggen, og det pulserende, aktive, røffe kaiarealet, med ulike havneak­tiviteter og et mangfoldig båtliv. Utformingen og materialbruken tar utgangspunkt i disse to identitetene; Akershus festnings forterreng og autentisk havne­miljø i Oslo.

Gjenbruk av materialer

Materialene er valg ut fra en nøktern palett med asfalt, asfaltmaling, naturstein og tre som hovedmaterialer. Noen av materialene er gjenbruk fra det som er revet; treverk fra den gamle rådhusbrygga og oslokantstein fra den gamle E18-strukturen som gikk gjennom området. Gressplenene langs fjellveggen er formet og gitt variasjon for å tilby gode oppholdsplasser og tilføre sanseinntrykk i form av blomstrende, vekster som er hjemmehørende i Oslof­jordregionen. Nordre Akershuskai vil være starten på spaser­turen rundt Akershusneset fra Rådhusplassen. I utviklingen av kaiarealene har vi lagt vekt på å etablere attraktive plasser for opphold, som vil gjøre strekningen og turen rundt neset mer interessant.