Rambøll står bak skatehall til 100 millioner kroner

– Dette er en hyllest til et standhaftig undergrunnsmiljø, som endelig får sitt eget samlingspunkt for barn i alle aldre, sier Rambølls prosjekteringsleder Magnus Nilsen Haugland i en pressemelding. Dette er Oslo Kommune, Kultur- og Idrettsbygg (KID) sitt første store byggeprosjekt. Det var også Nilsen Haugland sitt første oppdrag som prosjekteringsleder etter at han kom … Continued

– Dette er en hyllest til et standhaftig undergrunnsmiljø, som endelig får sitt eget samlingspunkt for barn i alle aldre, sier Rambølls prosjekteringsleder Magnus Nilsen Haugland i en pressemelding.

Dette er Oslo Kommune, Kultur- og Idrettsbygg (KID) sitt første store byggeprosjekt. Det var også Nilsen Haugland sitt første oppdrag som prosjekteringsleder etter at han kom rett fra skolebenken. Han omtaler det som en drømmestart. Samarbeidet mellom alle partene har vært veldig konstruktiv, og det har ikke vært noen uforutsette utfordringer som ikke har latt seg løse på en god måte.

– Dette har vært et utrolig morsomt prosjekt faglig. Men det har vært spesielt gøy at brukerne har vært så utrolig engasjerte og takknemlige. Det føles virkelig som at vi har bidratt til noe bra her, sier han.

Rambøll har bidratt med skisse- og forprosjekt som ble brukt som underlag for totalentreprisen, i samarbeid med DARK Arkitekter. Selve byggingen er utført av Varden Entreprenør. Gjennom et spennende arkitektonisk uttrykk og gode tekniske løsninger, hvor Rambøll har bidratt i stor grad, har det blitt et unikt og svært gjennomtenkt konsept. Målet har vært å lage en fleksibel hall, og det har vært stor grad av brukerinvolvering i prosessen. Skaterenes ønsker og behov er satt i høysetet.

1989 ble forbudet, som forbød kjøp, salg og bruk av skateboard, opphevet. Loven står oppført i morsetegn på fasaden og flere steder inne i hallen, etter ide fra DARK Arkitekter.

Hallen har internasjonal standard og består av street, bowl og vert. Den er rundt 2300 m² innendørs og 850 m² utendørs, og ligger på Voldsløkka.

Prisen på hele prosjektet har vært ca. 100 millioner kroner.