Rapport: Dårlige arbeidsforhold for polakker

Bygningsarbeidere fikk beskjed om at de måtte på «dugnad» på sjefens hytte.

Polske arbeidere står alene, sårbare og maktesløse i Norge. Resultatet er ifølge en ny rapport at de behandles dårligere enn norske arbeidere ville akseptert.

Forsker Ada Engebrigtsen ved NOVA på Høgskolen i Oslo og Akershus legger kvalitative intervjuer med 15 polske gjestearbeidere i forskjellige bransjer til grunn i sin studie. Hun har også intervjuet personer i miljøer rundt arbeiderne som jobber på korttidskontrakter i Norge.

– Et fellestrekk for alle dem jeg har snakket med er at de opplever å være i en utrolig sårbar og maktesløs situasjon der de er prisgitt andre mennesker på alle måter, og der de har liten tro på at ting kan endre seg til det bedre, sier hun til Dagsavisen.

Som eksempel nevner hun bygningsarbeidere som fikk beskjed om at de måtte på «dugnad», fordi man gjør sånt i Norge. Fire-fem arbeidere jobbet to helger med byggearbeid på hytta til sjefen, betalt med pølse og lompe og tusen kroner hver. De turte ikke si nei, i likhet med andre polakker som er redde for å miste jobben hvis de klager.

Ifølge Engebrigtsen blir de behandlet på en måte som norske arbeidere ikke ville akseptert, de behandles uten respekt, får de tyngste jobbene og den dårligste lønna.

(©NTB)