– Regjeringen gjør ikke nok i kampen mot arbeidslivskriminalitet

Byggenæringens Landsforening vil ha mer målrettede tiltak mot oppussingsdelen av markedet.

Regjeringen varslet i går en ny strategi mot kriminalitet i arbeidslivet. Hovedfokus der var bedre koordinering og bedre informasjonsflyt mellom kontrolletatene.

Byggenæringens Landsforening er imidlertid ikke fornøyd.

– Regjeringen erkjenner at arbeidslivskriminaliteten har blitt grovere og mer sammensatt, da hadde vi også forventet kraftigere innsats for å få bukt med problemene, sier Jon Sandnes, adm. dir i BNL i en pressemelding.

De vil ha økt fokus på det de mener er det store problemområdet i bransjen

– Når kriminalitetsbildet ikke har blitt bedre, er det enda viktigere å sette i verk tiltak i de markedene der det knapt er noen kontroll – nemlig oppussingsmarkedet. Kontrolletatene, politiet og våre bedrifter gir i grove trekke den samme beskrivelsen av situasjonen i dette markedet. Det er store summer i oppløp, det er liten sjanse for å bli oppdaget og det får knapt konsekvenser om man blir tatt, sier Sandnes.

Dette er forøvrig i tråd med det Veidekke-sjef Arne Giske fortalte Vekst.media i en lengre sak i forbindelse med deres resultatfremleggelse i forrige uke. Han mente også at problemet var størst innen rehabilitering på byggesiden.

– BNL er positiv til at etatene i større grad målretter kontrollen og at Regjeringen følger opp budsjettforliket og etablerer to nye sentre mot arbeidslivskriminalitet. Men skal det bli kraft i denne satsingen er det nødvendig også å øke ressursene til dette kontrollarbeidet og til oppfølging av sakene, sier Jon Sandnes.