Regjeringen varsler ny strategi mot kriminalitet i arbeidslivet

– Målet er at kontrolletatene skal jobbe mer målrettet, systematisk og være mer slagkraftige i møte med kriminelle i arbeidslivet.

Mer koordinering og bedre informasjonsflyt mellom offentlige etater. Slik vil regjeringen få bukt med kriminelle i arbeidslivet.

Trass i at både politiet, skattemyndighetene, Arbeidstilsynet, Nav og andre offentlige etater har styrket innsatsen mot arbeidslivskriminaliteten, har den blitt både grovere og mer sammensatt de siste årene.

Nå vil regjeringen forsterke innsatsen mot slik kriminalitet ytterligere, varsler statsminister Erna Solberg (H). Mandag møter hun partene i arbeidslivet på det halvårlige møtet i regjeringens kontaktutvalg, der en revidert strategi mot arbeidslivskriminalitet vil bli presentert.

Den bygger videre på strategien som ble lagt fram vinteren 2015, der hovedmålet var å bygge opp et tettere samarbeid og bedre koordinering mellom offentlige etater for å få bukt med kriminelle i arbeidslivet. Den nye strategien retter i tillegg et særlig søkelys mot ID-juks, innleie, renholdsvirksomheter og veitransportsektoren.

Siden 2015 har regjeringen opprettet fem egne sentre som skal samordne og effektivisere kontrollen av arbeidslivet. I år skal det etableres to nye sentre i Bodø og Tønsberg.

– Målet er at kontrolletatene skal jobbe mer målrettet, systematisk og være mer slagkraftige i møte med kriminelle i arbeidslivet, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H).

(©NTB)