Regjeringen vil ha maksgrense på bruk av innleid arbeidskraft

– Vi har samarbeidet tett med partene i arbeidslivet og fått med oss LO og NHO i arbeidet.

Regjeringen vil forby firmaer å ha mer enn 10–15 prosent innleid arbeidskraft for å gjøre livet surere for useriøse aktører i bygg og anlegg.

Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) vil ha en slutt på det LO og Arbeiderpartiet har omtalt som slavekontrakter i bygg- og anleggsbransjen, ifølge VG. Hun vil presisere i arbeidsmiljøloven hvilke rettigheter man har som fast ansatt, sette et tak på hvor stor andel av arbeidskraften som kan være innleid og ønsker tiltak som sørger for at vikarbruk dekker reelle behov.

– Vi har samarbeidet tett med partene i arbeidslivet og fått med oss LO og NHO i arbeidet. Nå skal vi sørge for at de seriøse aktørene vinner fram, og at faste ansettelser med forutsigbare lønns- og arbeidsvilkår blir hovedregelen, også innen bygg- og anleggssektoren, sier Hauglie til VG.

Hun vil foreslå å:

  • Presisere innholdet i begrepet «fast ansettelse» i arbeidsmiljøloven, blant annet for å sørge for at fast ansatte får lønn mellom oppdrag.
  • Innføre en kvote på innleid arbeidskraft i visse bransjer – spesielt bygg og anlegg – trolig på rundt 10–15 prosent, og lovfeste at øvrig arbeidskraft må bestå av direkte ansettelser i virksomheten.
  • Å tillate bemanningsbyråene å ansette arbeidstakere midlertidig dersom de skal leies ut for å fylle reelle vikariater.

Forslagene blir sendt på høring før ferien, og de endelige lovforslagene fremmet for Stortinget til høsten.