Rekordmange nye byggetillatelser i 2016

De fleste klarsignalene ble gitt i Akershus og Oslo.

I fjor ble det ble gitt tillatelse til å starte bygging av 36.200 boliger. Det er 16 prosent flere boliger enn i året før.

Ikke siden statistikken begynte å måle igangsettingstillatelser i 2000, har det vært registrert et høyere tall, ifølge Statistisk sentralbyrå.

De fleste klarsignalene ble gitt i Akershus og Oslo. Akershus’ topplassering er klar, der det ble gitt tillatelse til å bygge 5.500 boliger. Derimot er det Oslo som ligger som nummer én når det gjelder antall blokkleiligheter, med 3.500, fulgt av Akershus med 2.900.

Det ble gitt tillatelse til å starte bygging av 5,8 millioner kvadratmeter bruksareal til annet enn bolig. Økningen er på 12 prosent sammenlignet med året før. Av dette utgjorde bygg som fritidsbygninger og boliggarasjer 1,6 millioner kvadratmeter.

De resterende 4,2 millioner kvadratmeterne var til næringsformål, en økning på 10 prosent fra året før. Industri- og kontorbygg sto for nesten halvparten av næringsbyggene.

Det ble gitt lov til å starte bygging av 7.800 nye fritidsbygninger i 2016. Det er en økning på 14 prosent fra forrige år. I Buskerud ble det registrert flest igangsettingstillatelser med i alt 1.193 fritidsbygg, fulgt av Oppland og Hedmark med henholdsvis 1.183 og 728 fritidsbygg .

(©NTB)