Rekordsalg og økt overskudd i OBOS

Passerte 10 milliarder med god margin.

OBOS har i dag lagt frem tallene for fjoråret. De viser rekordsalg, økt overskudd og flere medlemmer enn noengang.

Samlet omsetning økte fra 9,75 milliarder kroner i 2015 til 11,29 milliarder kroner i 2016. OBOS har i 2016 også hatt en betydelig verdiendring på investeringseiendom på nær 800 millioner kroner. Antall medlemmer nådde 416 800 ved utgangen av året, opp 5,8 prosent fra året før.

– OBOS er den største boligutvikleren i Norge og en av de største i Norden. I 2016 solgte konsernet 4.541 nye boliger, hvor OBOS’ verdimessige andel utgjør 3.925 boliger. Dette er det største salget av nye boliger på ett år siden utbyggingen av drabantbyene i de første tiårene etter andre verdenskrig, skriver OBOS i en pressemelding.

Selskapet har også stor tro på at det vil fortsette å øke i tiden fremover.

– Det er investert betydelig i nye boligtomter i 2016, hvorav det store utviklingsprosjektet på Ulven alene utgjør nær tre milliarder kroner, skriver OBOS.

Ved utgangen av året hadde OBOS 416 800 betalende medlemmer.

– I løpet av året fikk OBOS 28.475 nye medlemmer. Dette er det høyeste antall nye medlemmer noensinne, skriver OBOS.

I tillegg fikk OBOS 842 nye medlemmer ved fusjonen med Ensliges Landsforbunds Boligbyggelag.