Revidert standard for byggeprosjekter

Byggeeiere, byggeherrer og entreprenører er blant målgruppene for oppdatert standard. Og standarden er NS 3453:2016. -«Standarden fastlegger en kontoplan og angir hvilke kostnader som skal inngå i et prosjekt. Kontoplanen er delt i tre kontonivåer, og kan brukes for alle typer byggeprosjekter», skriver Standard Norge på sine nettsider. Videre opplyses det at standarden er revidert … Continued

Byggeeiere, byggeherrer og entreprenører er blant målgruppene for oppdatert standard.

Og standarden er NS 3453:2016.

-«Standarden fastlegger en kontoplan og angir hvilke kostnader som skal inngå i et prosjekt. Kontoplanen er delt i tre kontonivåer, og kan brukes for alle typer byggeprosjekter», skriver Standard Norge på sine nettsider.

Videre opplyses det at standarden er revidert for å tilpasses NS 3451 Bygningstabell, Finansdepartementets begrepsbruk og krav til kvalitetssikring av offentlig investering, digital håndtering og nye regelverk.

Standarden ble utgitt 1.juni.