Riksrevisjon: 75 prosent av anskaffelsene mangler oppfølging av arbeidsvilkår

Innkjøpskompetansen må styrkes i offentlig sektor. – Både statlige og kommunale oppdragsgivere har behov for bedre kunnskap om hvordan de skal følge opp lønns- og arbeidsvilkår ved egne anskaffelser, påpeker riksrevisor Per-Kristian Foss. Skal kampen mot arbeidslivskriminalitet vinnes trengs det bedre innkjøpskompetanse i offentlig sektor. Denne uken slapp Riksrevisjonen sin dom over hvordan offentlig sektor … Continued

Innkjøpskompetansen må styrkes i offentlig sektor.

– Både statlige og kommunale oppdragsgivere har behov for bedre kunnskap om hvordan de skal følge opp lønns- og arbeidsvilkår ved egne anskaffelser, påpeker riksrevisor Per-Kristian Foss.
Skal kampen mot arbeidslivskriminalitet vinnes trengs det bedre innkjøpskompetanse i offentlig sektor.

Denne uken slapp Riksrevisjonen sin dom over hvordan offentlig sektor opptrer som innkjøpere.

Rapporten kan lastes ned i sin helhet her.

Revisjonen er klar: Ved 75 prosent av anskaffelsene har det ikke vært noen oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår hos leverandørene. Undersøkelsen om sosial dumping konkluderer med at offentlige virksomheter ikke forhindrer dette godt nok ved egne anskaffelser.

Riksrevisor Foss får støtte av arbeidsgiverorganisasjonen NHO:

Fungerende avdelingsdirektør næringsjus Arnhild Dordi Gjønnes. Foro: Moment studio

Fungerende avdelingsdirektør næringsjus Arnhild Dordi Gjønnes. Foto: Moment studio

– Det er på høy tid at innkjøpskompetansen i offentlig sektor styrkes. Dette har vi sagt lenge og støttes nå av Riksrevisjonens rapport, sier fungerende avdelingsdirektør Arnhild Dordi Gjønnes i NHO i en pressemelding.

NHO har, sammen med LO, KS og Difi og en rekke undervisningsinstitusjoner, foreslått at det opprettes et eget anskaffelsesakademi for offentlig sektor.

Les saken: Bygg-og anleggsbransjen spår en vekst på 12 prosent i arbeidsstokken.

Byggenæringen samtykker

– Nå må innsatsen forsterkes og Regjeringen må få fortgang i varslede tiltak. Lav innkjøpskompetanse i kommuner og fylker fører til dårlige valg, sier Jon Sandnes, administrerende direktør i Byggenæringens Landsforbund til NHO.

Flere seriøse bedrifter i byggenæringen har mistet store deler av kundegrunnlaget til useriøse aktører grunnet problemer knyttet til arbeidslivskriminalitet, sosial dumping samt organisert kriminalitet.