Romsdalingene vil ha Romsdalsaksen som fergefri E39

Innbyggere i sju romsdalskommuner foretrekker Romsdalsaksen framfor Møreaksen som alternativ til fergefri E39.

Innbyggere i sju romsdalskommuner foretrekker Romsdalsaksen framfor Møreaksen som alternativ til fergefri E39.

I en undersøkelse der 1.000 personer er blitt spurt om hvilket alternativ de foretrekker, svarer 43 prosent Romsdalsaksen. 36 prosent sier de heller vil ha Møreaksen, skriver Tidens Krav.

Undersøkelsen er utført av Norstat på oppdrag fra Romsdalsaksen AS. Begge løsningene innebærer altså fergefri E39 fra Ålesund i sør, via Molde til Kristiansund.

Begge alternativene innebærer flere bruer, men med Møreaksen inngår en undersjøisk tunnel som skal avløse fergestrekningen Molde-Vestnes i Moldefjorden.

Pressetalsmann Terje Tovan i Romsdalsaksen mener Møreaksen er et godt eksempel på hvor galt samferdselsplanlegging kan gå:

– En 16 kilometer lang undersjøisk tunnel med stigning på 430 meter, trafikkmaskin gjennom idylliske sentrumsområder på tre mil og nesten tre ganger så kostbart, sier Tovan.

Romsdalsaksen er en underskriftsaksjon av innbyggere i Vestnes. Deres håp er å utrede deres oversjøiske alternativ som innebærer ny fjordkrysning over Romsdalsfjorden.

Ifølge Tidens Krav står imidlertid et samlet ordførerkorps fra Herøy i sør til Molde i nord bak Møreaksen som alternativ. I et brev til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ber de om at Møreaksen og også bruforbindelsen Hafast over Sulafjorden på Sunnmøre tas inn i Nasjonal Transportplan. (©NTB)