Så lite bygges det i Oslo

Siden 2001 har det bare blitt bygd 490 nye eneboliger i Oslo.

2016 var et vanvittig år i det norske boligmarkedet, og prisene skjøt i været. Det opplever politikerne og ekspertene i Finanstilsynet som så faretruende at de valgte å innføre nye regler i håp om å stagge prisutviklingen.

Hvorvidt tiltakene har fungert etter intensjonen gjenstår å se når statistikkene for januar blir lagt frem i begynnelsen av februar.

Ser vi på det underliggende datagrunnlaget er det imidlertid mye som tyder på at det ikke er nok å iverksette rigide regler for banknæringen. Problemet er kort og godt at stadig flere vil bo i Oslo, og at det ikke bygges nok nye boliger.

Vekst.media har tatt et lite dykk i statistikken for boligmassen, og den viser at det har skjedd fint lite på boligbyggingen i Oslo de siste 15 årene fra 2001 til 2016. På alle disse årene har det kun blitt bygd 490 nye eneboliger, 2208 tomannsboliger, 2834 rekkehus og 1313 boligblokker i Oslo.

Det betyr at veksten totalt har vært veldig lav:

  • Enebolig: 2,0 prosent
  • Tomannsbolig: 18,6 prosent
  • Rekkehus, kjedehus og andre småhus: 16,3 prosent
  • Boligblokk: 13,6 prosent

BoligbyggOslo2001-2016
Det er ikke så mye ledig plass til å bygge ut nye områder i Oslo, og så lenge det verken bygges mer i høyden i form av høyere bygninger eller bredden i form av Oslomarka, så må brorparten av boligbyggingen skje i området rundt hovedstaden.

Tallene for Akershus viser da også at veksten har vært litt større enn i Oslo. Der ble det bygget 8911 eneboliger, 6053 tomannsboliger, 7839 rekkehus og 1944 nye boligblokker i perioden.

  • Enebolig: 9,2 prosent
  • Tomannsbolig: 40,7 prosent
  • Rekkehus, kjedehus og andre småhus: 40,9 prosent
  • Boligblokk: 145,2 prosent

BoligbyggAkershus2001-2016
Tidligere denne uken presenterte Boligprodusentenes forening sine tall om nyboligsalget i 2016. De viste at det var behov for 6.700 nye boliger i Oslo, men at det bare ble bygget drøyt 4.200.

– Oslo kommune må få opp farten og regulere mer til bolig. Plan- og bygningsetaten må tenke mer volum og mindre på smådetaljer i enkeltplaner. Om et knapt tiår skal hovedstaden huse rundt 800.000 mennesker. Skal man unngå enda høyere boligpriser, må byrådet handle nå, sa Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes forening da han la frem tallene.

Mye tyder derfor på at boligunderskuddet i Oslo fortsattøker raskere enn boligbyggingen. Norsk Eiendomsmeglerforbund påpekte da også at det fortsatt er et stort akumulert etterslep som må tas igjen før boligmarkedet eventuelt kan stabilisere seg.

– Det virker som om visesentralbanksjefen ikke tar inn over seg at Oslo har et akkumulert etterslep i boligproduksjon siden 2007, da befolkningsveksten eksploderte, uttalte Carl. O. Geving i Norsk Eiendomsforbund  til DN tidligere denne uken.

Det kan tenkes at de nye tiltakene gir en midlertidig dempet situasjon i hovedstadens boligmarked, men så lenge etterslepet ikke dekkes opp vil det fortsatt være underskudd på boliger. Isåfall forblir etterspørselen større enn tilbudet, og det vil løfte prisene ytterligere opp.

Les også: