Sanner vil la private aktører måle tomter

Med private aktører på banen tror Sanner prisene vil gå ned og effektiviteten opp.

Norge er et av få land i Europa der oppmåling av eiendom er kommunenes oppgave. Det vil kommunalminister Jan Tore Sanner (H) ha en slutt på.

En analyse fra Menon Economics, gjort for Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser at samfunnet kan spare 650 millioner kroner over 20 år, hvis kommunenes monopol på oppmåling av eiendom legges ut på anbud, melder E24.

Sanner opplyser at regjeringen snart legger fram forslag til en ny lov med mulighet for konkurranse fra private aktører om dette. Blant argumentene for å oppheve monopolet er at oppmålingen i dag tar lang tid og forsinker boligbygging. I tillegg mener statsråden at mange kommuner tar seg for godt betalt.

– Det er store prisforskjeller. I store tomtesaker kan gebyrene for målingen bli 100.000 kroner, sier han.

Med private aktører på banen tror Sanner prisene vil gå ned og effektiviteten opp. Forslaget inkluderer en ny autorisasjonsordning for landmålere, med utdanningskrav på bachelornivå og praksisperiode på minst to år, og deretter krav til etterutdanning hvert år for å beholde autorisasjonen.

(©NTB)