Siv Jensen håper å bremse boligspekulasjon

– Boliglånsreguleringer har vært helt nødvendig

Strammere regler er nødvendig for å kutte antall spekulasjonsdrevne boligkjøp, mener finansminister Siv Jensen. Boligprisene skal videre opp, ifølge prognose.

– Boliglånsreguleringer har vært helt nødvendig, særlig for å prøve å bremse de spekulasjonsdrevne oppkjøpene, sa Frp-lederen på Norges Eiendomsmeglerforbunds boligkonferanse onsdag.

– Oslo har hatt en prisvekst på 24 prosent det siste året. Det er bred enighet om at dette ikke er bærekraftig over tid. Investeringskjøp kan være med på å presse opp prisene for andre i markedet, særlig førstegangsetablerere, understreket Jensen.

I en ny forskrift i år stilles det strengere krav til egenkapital ved lån til sekundærbolig i Oslo. Etter den nye forskriften øker kravet til 40 prosent. I resten av landet forblir kravet 15 prosent. Et annet krav er at kundens samlede lån ikke skal overstige fem ganger brutto inntekt.

Fortsatt kraftig vekst

Lavere befolkningsvekst og økt boligbygging vil gjøre at boligprisene ikke øker like mye de nærmeste årene, men en fersk prognose fra Samfunnsøkonomisk analyse viser at prisene vil fortsette oppover fram mot 2020.

– Lave renter, fremdeles gunstig skatt og lav boligbygging, særlig i Oslo, er årsaken til det. Markedskreftene bidrar således til større økonomisk, geografisk, kulturell og sosial segregasjon i den norske befolkningen, skriver analytikerne.

Fremskrivningene viser at boligprisene i Oslo vil vokse med 33,5 prosent fra 2016 til 2020. Den nasjonale veksten vil være på 22,8 prosent i samme tidsrom, ifølge Dagens Næringsliv, som omtalte prognosen onsdag.

Også Akershus, Østfold, Buskerud, Vest-Agder, Vestfold, Sør-Trøndelag og Finnmark vil få en vekst på over 20 prosent, ifølge anslagene.

– Farlig høy risiko

Ulike instanser har i en årrekke advart mot at boligprisveksten fører til en gjeldsvekst i Norge som ikke er bærekraftig.

– Jeg ser alvorlig på den sterke gjeldsveksten i husholdningene, sier Jensen.

Ifølge DNB Markets har husholdningenes gjeld nå nådd et rekordnivå på 230 prosent av disponibel inntekt.

– Tallene viser dessverre at risikoen i veldig mange husholdninger er farlig høy. Vår konklusjon er at vi ikke kan stå stille og se på en slik utvikling. Derfor har vi tatt grep, understreker Jensen.

Hun viser til at regjeringen har avskaffet unødvendige reguleringer for å få fart på boligbyggingen, målrettet boliglånsforskriften, målrettet Husbankens virksomhet mot den gruppen som faller utenfor og styrket satsingen på infrastruktur.

Ap: -Ingen tar lederskap

Truls Wickholm (Ap) i finanskomiteen på Stortinget peker på at det over tid er bygget for få boliger i Norge, særlig i pressområdene, som en sentral årsak til prisveksten.

– Om prisene stiger videre, risikerer vi at vi skaper nye klasseskiller i befolkningen, sier han, og etterlyser lederskap fra regjeringen for å dempe prisveksten.

– Det er på denne regjeringens vakt at vi har hatt en enorm prisvekst i boligmarkedet, sier Ap-politikeren.

Han viser til at en rekke boligforslag fra Arbeiderpartiet har blitt stemt ned i Stortinget. Partiet har blant annet foreslått økt låneramme for Husbanken, fornying og fortetting i eksisterende boligområder, bygging av flere utleieboliger og studentboliger, helhetlige arealplaner i kommunene og økt boligbygging rundt kollektivknutepunkter.

(©NTB)