Skal bruke to milliarder til fornyelse av jernbanenettet

Bane NOR vil bruke 400 millioner ekstra til fornyelsesarbeidet i 2017.

Bane NOR vil bruke 400 millioner ekstra til fornyelsesarbeidet i 2017. Dermed vil over to milliarder kroner i år brukes til å bedre jernbanenettet.

– Det betyr at vedlikeholdsetterslepet ikke kommer til å øke, og at de reisende vil oppleve fortsatt bedring av standarden på norsk jernbane, sier Gorm Frimannslund, konsernsjef i Bane NOR.

Etter avklaringer med Jernbanedirektoratet er det omdisponeringer i de samlede budsjettrammene til Bane NOR som har gitt muligheten å øke fornyelsesbudsjettet, opplyser Bane NOR.

Fornyelse innebærer å bringe banestrekninger til standard som ny. Bane NOR skriver at dette er et viktig grep for å bedre punktligheten og gjøre banestrekningene mer robuste slik at de blant annet tåler vanskelige værforhold bedre.

(©NTB)