Skal konkurrere om oppdrag til 4 milliarder kroner

Kontrakten blir ventelig signert første kvartal 2018.

Statens vegvesen inviterer entreprenørene og finansielle aktører til konkurranse om å bygge riksvegen mellom Løten–Elverum. Dette blir den største enkeltkontrakten Statens vegvesen inngår i 2018 med en forventet kontraktssum på om lag fire milliarder kroner, skriver de  i en pressemelding.

– Kontraktsformen er kontrakt med forhandlinger. I starten av konkurransen skal vi bruke god tid til dialog, sier Bettina Sandvin som leder byggherreområdet i Vegdirektoratet.

Anbudsdokumentene

Anbudsdokumentene finner du i Doffin.

Prosjektformen er OPS (offentlig-privat samarbeid) som innebærer at Vegvesenet inngår kontrakt med et selskap som skal finansiere, bygge og drifte strekningen i 20 år.

– Dette stiller store krav til avtaleverket og prosessen fram til en avtale, framholder Sandvin.

Nytt orienteringsmøte 26. april

Vegvesenet starter nå dialogen med alle interesserte aktører, og inviterer til et nytt orienteringsmøte for bransjen 26. april. kl. 1200, Thon Hotel Arena, Lillestrøm.

Etter fristen for å melde interesse, skal Statens vegvesen gjennomgå dokumentasjon og prekvalifisere tre selskap. Disse arbeider vi tett med utover sommeren og høsten. Under prosessen skal entreprenørene få bidra til å optimalisere vegbyggingen, samtidig som de får et godt grunnlag å inngi riktig pris på bygging og drift.

Kontrakten blir ventelig signert første kvartal 2018.