Skanska bygger boliger på taket til kjøpesenter

Bygger boligprosjektet Foyntaket i Tønsberg.

Skanska har signert kontrakt med Foyn Eiendom om bygging av boligprosjektet Foyntaket i Tønsberg. Kontrakten er på ca 98 millioner kroner.

Boligprosjektet Foyntaket skal bygges på taket til det eksisterende kjøpesenteret Foyn Handelshus, som ligger i sentrum av Tønsberg. Prosjektet har et bygningsmessig volum på ca 4000 m2, fordelt på nybygg og rehabilitering av eksisterende bygg. Det skal bygges totalt 52 leiligheter i ulike størrelser og prisklasser samt et innbydende grønt fellesareal.

– Vi er veldig glad for å få tillit til å gjennomføre dette spennende byggeprosjektet. Vi i Skanska har gjennomført lignende utbygginger på toppen av eksisterende kjøpesenter. I tillegg til å utnytte tomtearealet på en smart måte bidrar dette prosjektet til å gjøre sentrum av Tønsberg enda mer levende, forteller distriktssjef Terje Nyborg Olsen i Skanska, i en pressemelding

Handelshuset Foyn vil endre fullstendig karakter som følge av utbyggingen. Foyntaket er det første prosjektet som tar i bruk kvartalsoppdeling slik den nye byplanen for Tønsberg legger opp til. Fasadene er delt vertikalt med varierende materialbruk og ulike gesimshøyder for å oppnå bedre integrasjon med bygningen rundt. Materialvalget er tilpasset det historiske Tønsberg, samtidig som det arkitektoniske uttrykket er moderne.

– Når dette byggetrinnet er ferdigstilt vil Foynkvartalet, bestående av både et moderne og innbydende handelshus og spennende boliger på toppen, være et viktig bidrag i arbeidet med å utvikle Tønsberg innenfor byplanens rammer, forteller Lars Kristian Bettum i Folksom AS, eierselskapet til Foyn Eiendom.