Skanska har passert 10 milliarder hittil i år

Øker omsetningen og forbedrer resultatet i årets tredje kvartal.

Nå har Skanska lagt frem tallene for årets tredje kvartal. Driftsresultatet økte fra 351 millioner i fjor til 444 millioner kroner i årets tredje kvartal.  Resultatet fordeler seg med 259 millioner for entreprenøren Skanska Norge og 185 millioner for Skanska Eiendomsutvikling. Totalt har Skanska omsatt for 10.1 milliarder hittil i år, mot 9,7 milliarder kroner på samme tid i fjor.

I entreprenørvirksomheten i Skanska Norge økte både omsetning og driftsresultat fra samme periode i fjor. Entreprenørvirksomheten leverte en omsetning på 8,7 milliarder pr tredje kvartal 2016 (8,5 mrd i 2015), og driftsresultatet endte på 259 millioner kroner (248 mill i 2015).

Virksomheten bærer preg av høy aktivitet innenfor vannkraft, hvor Skanska for tiden har pågående syv ulike kraftverkprosjekt. De to største er Rosten Kraftverk og Nedre Otta Kraftverk i Gudbrandsdalen. Samlet kontraktsverdi for løpende kraftprosjekt utgjør 2,2 milliarder, noe som gjør Skanska til Norges største kraftbygger.

– Realiseringen og effektiviseringen av den fornybare energiproduksjonen i norske vannkraftverk vil være et vesentlig bidrag i det grønne skiftet. Sammen med våre kunder og eiere av prosjektene, opplever vi det som betydningsfullt å bygge for et bedre samfunn. Ett av prosjektene, Storåselva Kraftverk i Nord-Trøndelag, vil bli Norges første CEEQUAL-sertifiserte anleggsprosjekt, sier administrerende direktør i Skanska Norge, Ståle Rød, i en pressemelding.

 

 

Pr. 3 kvartal jan-sept. 2016 Omsetning Driftsresultat
2 016 2 015 2016 2015
Skanska Norge Entreprenør*) 8 685 8 496 259 248
Skanska Eiendomsutvikling 1 855 1 448 185 103
Totalt** 10 088 9 670    444 351

*) Skanska Norge AS med datterselskap
**) Inklusiv eliminering