Skanska innstilt til kontrakt på NOK 51.200.158

Nedre Romerike Avløpsselskap IKS har innstilt Skanska Norge som leverandør av Anleggsarbeid i forbindelse med kloakkbehandlingsanlegg, renseanlegg og avfallsforbrenningsanlegg, opplyses Doffin. Det økonomisk mest fordelaktige tilbud ble vurdert på grunnlag av: Pris . Vekting 70 Gjennomføringsstrategi . Vekting 15 Kompetanse på tilbudt personell . Vekting 15 Kontrakten har en verdi på NOK 51.200.158 inklusive mva.

Nedre Romerike Avløpsselskap IKS har innstilt Skanska Norge som leverandør av Anleggsarbeid i forbindelse med kloakkbehandlingsanlegg, renseanlegg og avfallsforbrenningsanlegg, opplyses Doffin.

Det økonomisk mest fordelaktige tilbud ble vurdert på grunnlag av:

  • Pris . Vekting 70
  • Gjennomføringsstrategi . Vekting 15
  • Kompetanse på tilbudt personell . Vekting 15

Kontrakten har en verdi på NOK 51.200.158 inklusive mva.