Skanska omsatte for 13,7 milliarder kroner

Og leverte historisk godt driftsresultat.

Etter en sterk avslutning på året leverer Skanska sin samlede virksomhet i Norge et historisk sterkt driftsresultat på 649 millioner kroner, en kraftig økning fra 509 millioner året før. Det forteller selskapet i en pressemelding. Totalt omsatte konsernet for 13,7 milliarder kroner, opp fra 12,9 milliarder året før.

Skanska Eiendomsutvikling har doblet sitt resultat fra i fjor, til hele 274 millioner kroner fra 136 millioner. Omsetningen endte på 2,5 milliarder kroner, opp fra 1,9 milliarder i 2015. Totalt solgte de 553 boliger i løpet av året, en kraftig økning sammenlignet med 2015, hvor det ble solgt 390 boliger.

Skanska tror også at de er godt rigget for årene fremover.

– Like gledelig som høyt boligsalg, er det at vi har evnet å investere i en eiendomsportefølje som muliggjør å realisere et høyt antall boliger årlig frem mot 2020. Dette er helt i tråd med strategien Skanska Eiendomsutvikling har om å øke porteføljen av utviklingseiendommer for bolig og næringsformål i først og fremst Oslo, Bergen og Trondheim. I 2016 har vi investert i utviklingseiendommer som samlet gir cirka 1450 boliger og 17 500 BTA næring, sier konserndirektør for Skanska Eiendomsutvikling, Thorbjørn Brevik.

Entreprenørvirksomheten i Skanska Norge med datterselskap oppnådde en omsetning på 12 milliarder kroner og et driftsresultat på 375 millioner kroner året sett under ett.

Byggenæringen har mye å bidra med i det grønne skiftet, og Skanska mener de er en av de ledende aktørene på dette. Ved utgangen av 2016 står Skanska for 36 prosent av alle BREEAM sertifiserte bygg i Norge, og gjennomfører for tiden det første anleggsprosjektet i Norge med ambisjoner om CEEQUAL- sertifisering, på Storåselva Kraftverk i Trøndelag. I tillegg har Powerhouse alliansen, hvor Skanska er partner, fått vind i seilene i 2016 og har bidratt til utvikling av tre nye Plusshus prosjekter.

– Jeg er veldig glad for at vi lykkes med å gjøre ord til handling både når det gjelder miljøriktige byggeprosesser og å skape miljøriktige bygg og anlegg. Både markedets satsing på Early Contractor Involvement kontrakter (ECI), og Skanskas evne til tidlig involvering med bruk av selskapets samlede kompetanse bidrar til det grønne skifte,sier administrerende direktør i Skanska, Ståle Rød.