– Smarthus-systemene må sikres

– Vi ser ofte at folk ikke bytter standardpassordet, eller feilkonfigurerer smarthussystemer i hjemmet.

I en nylig undersøkelse utført av Sermelo på vegne av Eaton, svarte hele 1 av 10 norske boligeiere at de har en eller flere smarthusløsninger hjemme, mens hele 24 prosent vurderer å skaffe seg det.

– Det er viktig at folk er klar over farene og tar sine forhåndsregler, sier Vidar Sandland, seniorrådgiver hos Norsk senter for informasjonssikring, NorSIS, i en pressemelding

Smarthus-teknologi åpner for mange nye nyttige og spennende funksjoner, men det åpner også muligheten for kriminelle eller andre med uærlige hensikter hvis man ikke samtidig sørger for at sikkerheten ivaretas.

– Vi ser ofte at folk ikke bytter standardpassordet, eller feilkonfigurerer smarthussystemer i hjemmet. Det er også mange som kjøper utstyr, men som glemmer å installere sikkerhetsoppdateringer etter hvert. Mange systemer kan ikke engang oppdateres, noe som får varsellampene til å blinke, sier Sandland.

Eaton er en av smarthusleverandørene som fokuserer på sikkerhet i systemene de leverer. De er leverandør av smarthussystemet xComfort, et system som blant annet krypterer kommunikasjonen og logger eventuelle avvik.

– Kommunikasjonsplattformen for xComfort baseres på en proprietær og kryptert protokoll, i motsetning til åpne kommunikasjonsplattformer som mange av våre konkurrenter benytter. xComfort kan likevel kommunisere med en rekke systemer utenfor xComfort-plattformen, men da via kommunikasjonsgrensesnitt som fungerer som protokoll-tolk, sier Bård Ståle Kvitberg, produktsjef i Eaton.