Snittalderen på unge som kjøper sin første bolig går ned

– På den annen side har antallet førstegangskjøpere falt noe, og spesielt i Oslo i 2016.

Snittalderen på førstegangskjøpere i aldersgruppen 20 til 39 år har gått ned med 0,4 år siden 2007, ifølge ny statistikk fra Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF).

– På den annen side har antallet førstegangskjøpere falt noe, og spesielt i Oslo i 2016. Dette viser at forskjellene øker raskt når boligprisene løper fra inntektsutviklingen, sier administrerende direktør i NEF, Carl O Geving.

NEF og Ambita har gått gjennom alle registreringer i grunnboken de siste ti årene for å finne førstegangskjøpere og alderen på disse. Snittalderen for førstegangskjøpere i hele befolkningen har ligget stabilt på rundt 32,4 år, med noen årlige variasjoner. For eksempel var snittalderen 32,4 i 2007, 32,2 i 2015, og oppe igjen på 32,3 i fjor.

Totaltallene for førstegangskjøpere er påvirket av at en del kjøper sin første bolig sent i livet, eksempelvis som følge av samlivsbrudd. Derfor har de valgt å se på tall for aldersgruppen 20–39 år, som er hovedetableringsgruppen. Her har snittalderen gått fra 28,4 år i perioden 2007-2010, til 28,0 år de to siste årene.

– Det er overraskende at statistikken viser at gjennomsnittskjøperen er like ung som for ti år siden. Dette indikerer at terskelen ikke er uoverkommelig for ungdommer som har økonomisk støtte fra foreldre, sier Geving.

Tallene for 2016 viser for øvrig store forskjeller mellom de ulike fylkene. Den laveste snittalderen blant unge førstegangskjøpere finner vi i Nord-Trøndelag, der snittet er 27 år. Høyest er den i Akershus, der snittalderen var oppe i 29,6 år.

(©NTB)