Solgte 1.044 boliger i 2016

Selvaag Bolig hadde rekordår.

Selvaag Bolig solgte 1.044 boliger med en samlet verdi på 4,36 milliarder kroner i 2016. Gjennomsnittsprisen per bolig var 4,2 millioner kroner. Det forteller selskapet i en børsmelding. Både antallet, omsetningen og gjennomsnittsverdien er den høyeste i selskapets
historie.

– Det har vært et fantastisk år for selskapet. Salget har vært svært godt gjennom hele året og vi har solgt godt i alle prosjekter. Markedsutsiktene er positive, og vi har mange nye boliger som er klare for salg i første og andre kvartal 2017.

I løpet av året igangsatte Selvaag Bolig bygging av 902 boliger. 836 boliger ble ferdigstilt, og 869 ble overlevert til kjøper. Bruttosalget, som inkluderer alle salg i felleseide prosjekter, var 1.182 boliger.

– Ettersom salg resultatføres først ved overlevering av ferdigstilte boliger til kjøper, vil dette gi selskapet svært gode inntekter fremover.

I fjerde kvartal solgte selskapet 161 boliger til en samlet verdi av 764 millioner kroner. Gjennomsnittsprisen per bolig var 4,8 millioner kroner. Totalt ble det igangsatt bygging av 196 boliger i perioden. 255 boliger ble ferdigstilt, og 254 ble overlevert til kjøper. Per 31. desember hadde Selvaag Bolig 1.356 boliger under bygging og 43 ferdigstilte boliger som ikke var solgt. Bruttosalget i kvartalet var 182 boliger.

I 2015 solgte Selvaag Bolig 935 boliger med en samlet verdi på 3,214 milliarder kroner. Det tilsvarer en gjennomsnitssverdi per bolig på 3,4 millioner kroner. I fjerde kvartal 2015 solgte Selvaag Bolig 209 boliger med en samlet verdi 751 millioner kroner.