Stenger hovedvei til Haukeland Sykehus under sykkel-VM

Ferden til sykehuset blir dermed en utfordring for pasienter under arrangementet

Ferden til  blir dermed en utfordring for pasienter under arrangementet

Årlig settes 5.000 barn til verden på kvinneklinikken på Haukeland universitetssykehus. Det gir et gjennomsnitt på 13,7 fødsler om dagen. I tillegg fraktes en mengde pasienter til og fra sykehuset hver dag med behov for umiddelbar helsehjelp. Men under sykkel-VM blir ferden til sykehuset en utfordring, da store deler av Bergen blir helt avstengt for trafikk i de ni dagene arrangementet avholdes, det melder NRK.

Direktør i Helse Bergen deltok ikke i ruteplanlegging

Idrettsarrangementet som varer mellom 16. og 24. september, omtales som verdens tredje mest sette, kun slått av fotball-VM og sommer-OL. Stener Kvinnsland, administrerende direktør i Helse Bergen da Bergen ble tildelt sykkel-VM for snart tre år siden, deltok ikke i møter med prosjektgruppen før VM-løypen ble planlagt.

– Jeg var ikke invitert til å være med å diskutere trasévalg. Det er ingen tvil om at dette representerer en utfordring for den normale sykehusdrift, både som akuttvirksomhet og planlagt virksomhet, sier Kvinnsland til NRK.

Han gikk av som direktør i 2015.

VM-arrangører stiller seg uforstående

Sportsdirektør Torjus Larsen i Bergen 2017 forklarer til NRK at en sportslig faggruppe foreslo løypetrasèene før VM-søknaden ble sendt. En ressursgruppe bestående av politi, Bergen kommune og Vegvesenet vurderte løypene og kom med tilbakemeldinger. Hvorfor Helse Bergen ikke var en del av denne gruppen har ikke arrangørene noen forklaring på.

– Vi hadde flere alternative ruter som ble kastet, av ulike årsaker. I ettertid har også noen av forutsetningene endret seg, foreksempel at høstferien likevel ikke blir avviklet under VM, sier Larsen til NRK.