Sterk boligprisvekst i juni

Boligprisene fortsetter opp og Eiendom Norge reviderer nå egne prognoser for 2016. – Juni ble nok en måned med sterk prisvekst i det norske boligmarkedet. I løpet av de siste ti årene er det kun i 2009 hvor vi har hatt en sterkere prisvekst på landsbasis i juni og første halvår. Boligprisveksten er først og … Continued

Boligprisene fortsetter opp og Eiendom Norge reviderer nå egne prognoser for 2016.

– Juni ble nok en måned med sterk prisvekst i det norske boligmarkedet. I løpet av de siste ti årene er det kun i 2009 hvor vi har hatt en sterkere prisvekst på landsbasis i juni og første halvår. Boligprisveksten er først og fremst drevet av utviklingen i Østlands-området, sier Eiendom Norges administrerende direktør, Christian Vammervold Dreyer (avbildet).

Boligprisene steg med 0,2 prosent i juni 2016.

Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,8 prosent fra forrige måned. Boligprisene er nå 7,3 prosent høyere enn for 12 måneder siden.

Sterkest vekst i øst

Boligprisene i juni utviklet seg sterkt på Østlandet og svakere i resten av landet. Størst oppgang hadde Oslo og Asker med henholdsvis 1,3 og 1,1 prosent. Sterkest prisutvikling de siste 12 månedene har Oslo og Hamar hatt med en vekst på henholdsvis 13,4 og 11,5 prosent. Svakest utvikling siste 12 måneder har Stavanger og Sandnes med en nedgang på henholdsvis 7,2 og 6,0 prosent.

-Boligprisveksten i Oslo og store deler av Østlandet viser få tegn til å bremse, og vil også prege boligmarkedet utover høsten. Markedet i Stavanger ser ut til å stabilisere seg med en nedgang på kun 1,0 prosent samlet i første halvår, sier Dreyer.

Revidert prognose for 2016

Eiendom Norge la i desember frem en prognose for 2016 på 3-5 prosent prisstigning. Gjennomsnittlig boligpris så langt i år er 5,5 prosent høyere enn gjennomsnittsprisen i 2015. Prisutviklingen i første halvår har vært sterkere enn ventet. Eiendom Norge reviderer derfor sine prognoser opp, og vi anslår nå at gjennomsnittsprisen i 2016 vil ende 7-8 prosent høyere enn for 2015.

– Vi begrunnet prognosen fra desember med at året startet med en liten tilbudsside, spesielt i Østlands-området, som ville gi en prisvekst i 2016. Selv om dette har slått til så har vi undervurdert kraften i den lave tilbudssiden i kombinasjon med historisk lave renter. Vi venter at tredelingen i det norske boligmarkedet vil forsterke seg ytterligere. Oslo og Østlandet får ytterligere prisvekst, mens veksten blir mer moderat i Bergen, Trondheim, Kristiansand og Tromsø. I Stavanger venter vi at boligprisene vil fortsette å falle noe, men med en mer moderat takt. Tilbudssiden i Stavanger er fortsatt stor, men fallende. Det er vesentlig færre boliger til salgs i dag enn for noen måneder siden, avslutter Dreyer.