Sterkere gjeldsvekst for husholdningene

Økte med 6,4 prosent.

Gjeldsveksten i norske husholdninger økte fra november til desember, mens gjeldsveksten for næringslivet gikk litt ned fra måneden før.

Kredittindikatoren (K2) fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at publikums innenlandske bruttogjeld var på 5.121 milliarder kroner ved utgangen av desember. Tallet omfatter gjeld hos husholdningene, ikke-finansielle foretak og kommuneforvaltningen.

Samlet var tolvmånedersveksten i publikums innenlandske bruttogjeld på 4,8 prosent fram til utgangen av desember, ned fra 5 prosent måneden før.

Husholdningenes gjeld var på 3.057 milliarder kroner ved utgangen av desember. Veksten er på 6,4 prosent for de siste 12 månedene, mens den var på 6,3 prosent ved utgangen av november. For ikke-finansielle foretak var 12-månedersveksten på 2,0 prosent fram til utgangen av desember, ned fra 2,7 måneden før. De ikke-finansielle foretakene har en total innenlands bruttogjeld på 1.609 milliarder kroner.

(©NTB)